Ishrana bilja

Svaka biljka ima veće ili manje potrebe za hranivim tvarima. Na nedostatk ili suvišak pojedinog hraniva biljka je manje ili više osjetljiva. Pravilnom ishranom biljke će biti u dobroj kondiciji, što je usko povezano sa njihovom otpornošću na različite stresne situacije (napadi raznih bolesti, visoke ili preniske temperature, suša, tuča, mraz, salinitet tla,...).