Organska hrana za kvasce 

Sastav:

Inaktivan kvasac Saccharomyces cerevisiae 

OPIS PROIZVODA

FERMAID O nova je hrana za kvasce u alkoholnoj fermentaciji. Po sastavu  ovaj proizvod 100 % -tno sadrži  komponente selekcioniranog kvasca.

 

FERMAID O može se upotrijebiti u proizvodnji bijelih, rose i crnih vina.

→ Preporučuje se za mošteve sa manjim ili srednjim nedostatkom

     asimilativnog dušika.

     Prikladan je u organskoj proizvodnji i/ili kod biodinamički

     orijentiranih proizvođača (nema anorganskog izvora dušika kao što je

     diamonij fosfat).

→ Izuzetno balansirana hrana za kvasce:

  • Lagano asimilativne amino kiseline  i peptidi

        = amino kiseline kvasac preferira kao izvor organskog dušika

        = amino kiseline su prekursori mnogih aromatskih spojeva kao što

           su esteri

        = hrana bogata amino kiselinama smanjuje rizik od pojave H2S-a

  • Prirodni izvor vitamina

 

Tablica 1: Usporedba FERMAIND O sa diamonij fosfatom i kompleksnom hranom (Fermaid E, Fermaid E blanc ili Fermaid K).

FERMAID O najbogatiji je izvor lagano asimilativnin amino kiselina.

 

FERMAID O

DAP

KOMPLEKSNA HRANA

Asimilativni dušik

+

+ + +

+ +

Slobodne amino kiseline

+ + +


+

Ukupno organski dušik

+ + +


+

 

DOZIRANJE:

  • Preporučuje se dodavanje 2 x 20 g/hl, kako bi se moštu dodalo 15-20 mg asimilativnog dušika / lit.

→ 20 g/hl na početku alkoholne fermentacije

→ 20 g/hl kod 1/4 do 1/3 alkoholne fermentacije

  • Preporučuje se proizvod otopiti u vodi (2,5 kg FERMAID O u 25 litara vode i odmah dodati u mošt