Vinskom moštu preporučeno je dodavati neke enološke preparate. Koje i koliko ovisno je o stanju mošta, koji u velikoj mjeri ovisi o zdravstvenom stanju grožđa i strojnoj opremi i načinu prerade.

Dodavanjem enoloških preparata postižemo bolju izraženost sortnih karakteristika, aroma, okusa,  te povećanu stabilnost vina (utjecaj na bjelančevine); smanjuje se količina oksidacijskih polifenola (smanjenje potrebe sumporenja); smanjuje se količina teških metala (željezo, bakar); fermentacija je jednakomjernija i sigurnija; vino je prija spremno za prvi pretok; lakše uklanjanje nepoželjnih kvasaca i bakterija iz mošta.

OPIS NAJČEĆŠĆE UPOTREBLJAVANIH ENOLOŠKIH PREPARATA:

  1. BETONIT

Izvor: mineralna glina – montmorilonit (Al, Mg, Ca silikat)

Vrste: Na, Ca, kombinirani bentonit (prah, granulirano)

Upotreba: bistrenje i stabilizacija termolabilnih bjelančevina

Doziranje: 10 – 250 g/hl za mošt i 10 – 200 g/hl za vino → ovisno o vrsti bentonita

Priprema: 10 sati do 1 dan namakati u 10 x većoj količini vode te dobro promiješati sa moštom ili vinom