PODRIJETLO

Selekcioniran na University of Riovira and Virgili u Španjolskoj. Namijenjen za vina s visokim sadržajem polifenola i alkohola. Vrlo dobra prilagodljivost i implementacija u teškim uvjetima (malo dostupnog dušika, širok raspon temperature).

MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

 • Saccharomyces cerevisiae
 • Kiler pozitivan
 • Optimalna temperatura vrenja 13-35 °C

FIZIKALNA SVOJSTVA

 • Nema pjenjenja
 • Odlično sedimentira nakon fermentacije

 ENOLOŠKA SVOJSTVA

 • Visoka tolerantnost na alkohol: do 17%
 • Kratka LAG faza
 • Brza i kontinuirana fermentacija
 • Niske potrebe za dušikom
 • Slaba proizvodnja SO2
 • Visoka otpornost na SO2
 • Vrlo dobra kompatibilnost sa malolaktičnom fermentacijom

UPOTREBA

 • Proizvodnja Ultra Premium vina
 • Za crna vina (Carignan, Grenache, Shiraz, Tempranillo)
 • Poboljšava aromatsku kompleksnost, strukturu i punoću okusa.

DOZIRANJE

 • 25 g suhog kvasca na 100 litara mošta osigurava minimalno 5 milijuna živih stanica na jedan ml mošta, kratku lag fazu i brzu dominaciju nad spontanom mikroflorom, osobito negativnom što rezultira čistoćom fermentacije do suhog vina
 • Otopiti kvasac u 5 puta većoj količini čiste vode 35-40°C
 • Promiješati i ostaviti 15 minuta
 • Promiješati tako rehidriran kvasac, lagano ga ohladiti na temperaturu mošta i odmah inokulirati mošt tako rehidriranim selekcioniranim kvascem
 • Preporučuje se da temperatura mošta u vrijeme inokulacije ne bude niža od 15°C
 • Preporučuje se rehidrirati i dodati pola količine doze kvasca neposredno prije muljanja, a drugu polovicu doze rehidrirati i dodati u samom muljanju kako bi se odmah osigurala dominacija nad spontanom mikroflorom