Kvasac za kompleksna bijela vina naglašene aromatike

PODRIJELO:

VIN 2000 je proizvod nastao u programu hibridizacije Instituta za Biotehnologiju Vina Stellenbosch, Južna Afrika.

PRIMJENA:

VIN 2000 preporučuje se u proizvodnji ¨bogatih i zrelih¨ bijelih vina, s aromama ananasa, papaje, citrusa, Chardonaya u barique bačvi (tropsko voće, citrus) i Sauvignon Blanca u barique bačvi (tropsko voće, guava). Pogodan je za fermentaciju u barique bačvi.

KINETIKA FERMENTACIJE:

 • preporučuje se samo kod fermentacija sa kontroliranom temperaturom
 • umjeren fermentor, oko 1ºBrix / dan kod 12ºC
 • faktor konverzije1: 0.58 – 0,63

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • otpornost na niske temperature: 12ºC
 • optimalna temperatura: 13-16ºC
 • osmotolerancija2: 25ºBrixa
 • otpornost na alkohol3 pri 13ºC: 15.5%
 • proizvodnja pjene: mala

METABOLIČKE KARAKTERISTIKE:

 • proizvodnja glicerola: 9-10 g/l
 • proizvodnja hlapive kiseline: općenito manja od 0,4 g/l
 • proizvodnja SO2: ne proizvodi ili vrlo malo
 • potreba za dušikom: mala

FENOTIP:

 • Killer pozitivan

DOZIRANJE: 20 g/hl

 1. Faktor konverzije šećera (ºBrix/ºOe) u alkohol (% v/v) ovisi o početnoj koncentraciji šećera u moštu, ostatku šećera u finalnom vinu, temperaturi fermentacije, o obliku i veličini fermentacijske posude.
 2. Osmotolerancija je najveća koncentracija šećera kojeg kvasac može profermentirati do suhog vina, prema uputama Anchor Yeast´s i u zdravom grožđu.
 3. Alkoholna fermentacija ovisi o temperaturi fermentacije i dostupnosti mikrohranjiva. Kod više temperature fermentacije, veća je toksičnost alkohola i negativan utjecaj na staničnu membranu kvasaca i samim time manja je otpornost kvasaca na alkohol.