– Saccharomyces cerevisiae

Kvasac za proizvodnju aromatičnih crnih vina

PODRIJETLO 

NT 202 je kvasac rezultat projekta hibridizacije ARC Infruitec-Nietvoorbij i Vinogradarsko – Vinarskog Instituta od Agricultural Research Council, Stellenbosch, Južna Afrika.    

PRIMJENA 

NT 202 daje aromatična crna vina, sa aromama i mirisima bobičastog voća, šljive, cvjetnih nota. Pogodan za dozrijevanje vina u drvenim posudama ili bez njih.   Primjenjuje se u proizvodnji sorata kao što su Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Crni pinot, Vranac, Plavac mali.

U usporedbi sa drugim kvascima, NT 202 ima odličnu otpornost na alkohol i dobru iskoristivost fruktoze. Radi toga se posebno preporučuje u vinifikaciji vrlo zrelog grožđa kao što je to često  Cabernet i Plavac mali, gdje koncentracija šećera može biti vrlo visoka  i gdje je u disbalans odnosa glukoze i fruktoze, što često vodi zastoju fermentacije. 

KINETIKA FERMENTACIJE 

Preporučuje se samo kod fermentacija sa kontroliranom temperaturom.

Snažan fermentor

Faktor konverzije1: 0.57 – 0.62 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Otpornost na niske temperature:      18°C

Optimalna temperatura4:                   20 – 27°C, temperature ne smije prijeći 30°C

Osmotolerancija2:                              26° Brix, 111,3°Oe

Otpornost na alkohol3 pri 20°C:         16%

Proizvodnja pjene:                             mala 

METABOLIČKE KARAKTERISTIKE 

Proizvodnja glicerola:                        7 – 9 g/l

Proizvodnja hlapive kiseline:              uglavnom manja od 0.4 g/l

Proizvodnja SO2:                               ne proizvodi ili vrlo malo

Potreba za dušikom:                         srednja 

FENOTIP 

Killer pozitivan

Aktivnost cinamil dekarboxilaze:        negativna (POF -) 

DOZIRANJE 

30 g/hl 

PAKIRANJE 

NT 202 je pakiran u vakum pakiranju od 1kg. Mora se čuvati na hladnom  (5 – 15˚C), suhom mjestu, zatvorenom u svom orginalnom pakiranju.

  1. Faktor konverzije šećera  (°Brix/°Oe) u alkohol ovisi o početnoj koncentraciji šećera u moštu, ostatku šećera u finalnom vinu, temperaturi fermentacije i obliku i tipu fermentacijske posude.
  2. Osmotolerancija je najveća koncentracija šećera kojeg kvasac može profermentirati do suhog vina, prema uputama  Anchor Yeast’s i u zdravom grožđu.
  3.  Alkoholna tolerancija ovisi o temperaturi fermentacije i dostupnosti mikrohranivima (Goferm Protect). Kod više temperature fermentacije, veća je toksičnost alkohola i negativan utjecaj na staničnu membranu kvasca i samim time manja je otpornost kvasca na alkohol.
  4. Ne preporučuje se visoka temperatura (>25°C) na početku fermentacije, jer može štetiti pupanju kvasca (razmnožavanju) i nakon što se dosegne 10 vol. % alkohola, oštećuje se stanična membrana kvasca.