-Saccharomyces cerevisiae

Kvasac za proizvodnju voćnih, mladih crnih vina

PODRIJETLO 

NT 50 je kvasac rezultat projekta hibridizacije ARC Infruitec-Nietvoorbij i Vinogradarsko – Vinarskog Instituta od  Agricultural Research Council, Stellenbosch, Južna Afrika.    

PRIMJENA 

NT 50 koristi se u proizvodnji crnih vina, voćno-cvjetnih aroma, pogodan za dozrijevanje vina u drvenim posudama ili bez njih. Posebno je pogodan za vinifikaciju sorata Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Frankovka, Portugizac, Teran, Refošk, Vranac, Prokupac, Barbera.

KINETIKA FERMENTACIJE 

Preporučuje se samo kod fermentacija sa kontroliranom temperaturom.

Snažan fermentor

Faktor konverzije1: 0.57 – 0.62 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Otpornost na niske temperature:      13°C – pogodan za hladnu predfermentativnu maceraciju

Optimalna temperatura:                    14 – 28˚C, temperatura ne smije preći 30˚C 4

Osmotolerancija2:                              26˚Brix, 111,3°Oe

Otpornost na alkohol3 pri  20°C:        16%

Proizvodnja pjene:                             srednja

METABOLIČKE KARAKTERISTIKE 

Proizvodnja glicerola:                        7 – 9 g/l

Proizvodnja hlapive kiseline:              uglavnom manja od 0.4 g/l

Proizvodnja SO2:                              mala

Potreba za dušikom:                         srednja

FENOTIP 

Killer pozitivan

Aktivnost cinamil dekarboxilaze:        nejasno (POF +/-)

DOZIRANJE 

30 g/hl

PAKIRANJE 

NT 50 je pakiran u vakum pakiranju od 1kg. Mora se čuvati na hladnom  (5 – 15˚C), suhom mjestu, zatvorenom u svom originalnom pakiranju.

  1. Faktor konverzije šećera  (°Brix/°Oe) u alkohol ovisi o početnoj koncentraciji šećera u moštu, ostatku šećera u finalnom vinu, temperaturi fermentacije i obliku i tipu fermentacijske posude.
  2. Osmotolerancija je najveća koncentracija šećera kojeg kvasac može profermentirati do suhog vina, prema uputama  Anchor Yeast’s i u zdravom grožđu.
  3.  Alkoholna tolerancija ovisi o temperaturi fermentacije i dostupnosti mikrohranivima (Goferm Protect). Kod više temperature fermentacije, veća je toksičnost alkohola i negativan utjecaj na staničnu membranu kvasca i samim time manja je otpornost kvasca na alkohol.
  4. Ne preporučuje se visoka temperatura (>25°C) na početku fermentacije, jer može štetiti pupanju kvasca (razmnožavanju) i nakon što se dosegne 10 vol. % alkohola, oštećuje se stanična membrana kvasca.