Monoblok za proizvodnju pjenušaca Barida ATLAS M

Uređaj koji služi za proizvodnju pjenušaca klasičnom metodom.

Radni kapacitet do cca 150 boca/h

Radni ciklus omogućuje sljedeće:

1. Otvaranje krunskog čepa pod kutem za što manji gubitak vina (disgorging)

2. Doziranje likera iz inox posude instalirane na uređaju. Količinu likera se dozira pomoću dozatora na uređaju.

3. Dopunjavanje vinom iz boce koja se instalira na uređaj

Atlas M

 


Poluautomatski triblok Barida Muima TG

Kapacitet: cca 300 boca/h

Uređaj se sastoji od sljedećih osnovnih komponenti:

– Uređaja za manualno otvaranje boce i izbacivanje taloga, automatskog dozatora likera i vina

– Čepilice

– Zavrtačice grafova

Opcija: automatsko izbacivanje taloga