Porijeklo

Belle Saison je ale tip kvasca, belgijskog porijekla, selekcioniran za proizvodnju Saison stil pive. U procesu proizvodnje nisu korištene umjetne boje, konzervansi i ostali neprirodni sastojci. Kvasac je proizveden po ISO 9002 standardima.

Mikrobiološka svojstva

Klasifikacija: Saccharomyces cerevisiae                                                                                                   Broj živih stanica ≥5 x 10 9 po gramu suhog kvasca                                                                                  Broj divljih kvasaca <1 na 10 6 stanica kvasca (Metoda Lysine)                                                                Broj bakterija <1 na 10stanice kvasca                                                                                                       Gotov proizvod prije puštanja u promet prolazi kroz rigorozne kontrole.

Svojstva fermentacije

Početak fermentacije je brz, fermentacija je vrlo snažna, može završena u 5 dana na temperaturama iznad 17 °C.

Vrlo visoka tolerancija na alkohol i visoka atenuacija. Brzina i vrijeme fermentacije ovise o načinu inokulacije i rehidracije kvasca, te temperaturi i kvaliteti hmelja koji se koristi. Ima sporu flokulaciju, koja se može ubrzati uz pomoć niskih temperatura i bistrila.

Daje aromu na voće, začinsko bilje i papar.

Upotreba

Koristi se doza od 100 g kvasca na 100 L zahmeljene sladovine. Proizvođač može i eksperimentirati sa brojem stanica kako bi postigao određeni stil ili kako bi postigao određene uvjete u fermentaciji.

Kvasac se posipa po površini čiste sterilne (prokuhane) vode na 30-35 °C (omjer kvasca i vode je 1:10). NE koristiti zahmeljenu sladovinu ili destiliranu vodu. Vrlo lagano razbiti kvržice kako bi sav kvasac došao u kontakt sa vodom. NE miješati. Ostaviti 15 minuta, nakon čega je potrebno kvasac nježno promiješati i staviti još 5 minuta. Prilagoditi temperaturu sladovini i inokulirati bez dugog čekanja. Aklimatizacija ne smije trajati dulje od 5 minuta! Ukoliko se ne napravi aklimatizacija postoji mogućnost pojave mutagenih stanica koje mogu stvarati probleme u fermentaciji i okusu krajnjeg proizvoda.