Preporučeni utrošak vode je 800 l. Ako je utrošak vode manji potrebno je smanjiti preporučene količine.

breskva i nektarina