Drin aktivira biokemijske i enzimatske procese u biljci i poboljšava rezultate metabolizma i procese fotosinteze. Sadrži visoko koncentrirane L-α aminokiseline, kao što su alanini, arginin, asparginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, hidroksi prolin, histidin, izoleucin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirosin, valin, koje su potrebne za sintezu proteina. Te aminokiseline biljka brzo asimilira. U prirodi se te aminokiseline tvore biokemijskim procesima, te mi ubrzavamo taj proces dodavajući ih direktno na list te je metabolizam puno brži. Aminokiseline stimuliraju razvoj i metabolizam brojnih organa biljke, poboljšavaju učinak mikroelemenata, pospješuju njihov brzi premještaj po biljci u organe u kojima su potrebni.

KULTURA FERTIRIGACIJA FOLIJARNO FAZA RAZVOJA I PREPORUKA
Rasadnici 1 – 1,5 kg/ha 0,5 kg/ha Faza 3-4 listića, stres
Cvijeće i ukrasno bilje 2 – 3 kg/ha 0,5 – 1 kg/ha Na početku vegetacije, poslije presađivanja, stres
Uzgoj povrća u zatvorenim prostorima 1 kg/ha Vegetativni porast, povećanje plodova, stres
Uzgoj povrća na otvorenom 1 – 1,5 kg/ha Vegetativni porast, povećanje plodova, stres
Voćke, vinova loza, citrusi, maslina 1 – 2 kg/ha Vegetativni porast, povećanje plodova, stres

Drin stimulira klijanje, ukorjenjivanje, cvjetanje, povećanje plodova, pomaže biljkama da lakše podnesu različite stresove (previsoka temperatura, preniska temperatura, tuča , suša, pri napadu bolesti i štetnika,….).

 

KOMPATIBILNOST: proizvod se može miješati sa uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja, ali zbog svojeg sastava preporučuje se da se upotrebljava sam (ili sa nekim drugim gnojivom). Ne smije se kombinirati sa sredstvima koja imaju jaku alkalnu reakciju, preparatima koja sadrže bakar, sumpor, sulfate i različitim mineralnim uljima.