Dušik (N)

Dušik je sastavni dio proteina, nukleinskih kiselina, fotosintetičkih pigmenata, amina, amida, i drugih spojeva koji čine osnovu života.

Utjecaj dušika na rast izdanaka i korijenja je vrlo važan, jer direktno utječe na prinos i kakvoću prinosa.

Suvišak dušika u početnoj fazi vegetacije može biti vrlo štetan, pogotovo kod mladih biljaka. Korijenje biljke je plitko ukorijenjeno, što u kasnijim fazama rasta, pogotovo u sušnim razdobljima, može imati kobne posljedice. Suvišak, također, rezultira intenzivnim porastom vegetativnih organa, koji imaju modro zelenu boju lišća. Mehaničko tkivo je slabije, pa zbog povećane lisne mase može doći do pucanja. Općenito, biljke su neotporne na bolesti, napade štetnika, vjetar,…

Nedostatak dušika ima slijedeće posljedice: biljke formiraju manju lisnu površinu, lišće je manje i uže, te je blijedozelene boje (manje je klorofila u lišću, a time je i niži intenzitet fotosinteze, pa je brže starenje biljke i manji su prinosi).

dušik

Preporuka: Foliacon 22, Greenplant 20-5-10+2+mikro, Greenpalnt 20-20-20+mikro

 

Fosfor (P)

Ulazi u sastav značajnijih organskih spojeva kao što su nukleoproteidi, fosfolipidi, enzimi i mnogih drugih. Sudjeluje u regulaciji osmotskog tlaka u biljkama.

Nedostatak fosfora vrlo je česta pojava. Prvi simptom je slabiji porast biljaka. Simptomi nedostatka opažaju se prvo kao tamnozelena boja lišća uz čest crvenkastu nijansu, biljke su manje lišće kasni u razvoju uz pojavu kloroze.

Pojava suviška fosfora u prirodi vrlo je rijetka, te se događa kada je postotak fosfora u suhoj tvari viši od 1%.

Fosfor

Preporuka: Calfomyth, Greenplant 12-36-12+2+mikro, Magic P Star

 

Kalij (K)

Kalij ima ulogu aktivatora (modulatora) aktivnosti enzima, ali i elektrolita jer zbog visoke koncentracije u protoplazmi snažno utječe na hidratiziranost protoplazme.

Nedostatak kalija odražava se na cjelokupni rast biljaka. Simptomi nedostatka se prvotno javlja na mlađem lišću koje je manje nego obično, zelene do tamnozelene boje. Kod starijeg lišća javlja se rubna nekroza, te se rubovi lišća savijaju prema dolje. Novo lišće ima često valovitu površinu. Cijela biljka ima sniženi turgor i izgleda «uvenulo».

Suvišak kalija izuzetno se rijetko javlja. Moguć je u slanim tlima ili kod višekratne obilne gnojidbe.

kalij

Preporuka: Greenplant 8-7-40+2+mikro, Greenplant 13-8-24+3+mikro, Hascon M10 AD

 

Kalcij (Ca)

Kalcij utječe na fizičko-kemijska svojstva protoplazme, aktivira enzime, povećava stabilnost živih membrana i utječe na njihovu propustljivost.

Simptomi nedostatka kalcija se prvo javlja na mladom lišću kao kloroza. Sporiji je porast biljaka, a biljke imaju grmolik oblik. Nedostatak kalcija izaziva pojačanu aktivnost pektinaze koja uzrokuje autolizu staničnih stijenki parenhimskih stanica (kod jabuke je poznata kao «gorka pjegavost jabuke).

kalcij

Preporuka: Calciogreen 34, Calfomyth, Newcal

 

Cink (Zn)

Cink ima vrlo važnu ulogu. Utječe na metabolizam mnogih tvari, posebno na metabolizam proteina. Sastavni je dio enzima, ima veliki značaj u biosintezi DNA i RNA, sintezi proteina, povećava otpornost na bolesti, sušu i niske temperature.

Simptomi nedostatka se vide u obliku međužilne kloroze, sitnijim listovima, skraćenim internodijima.Suvišak se javlja vrlo rijetko, samo na kiselim tlima i rudištima.

cink

Preporuka: Zinc 25, Oligogreen

 

Magnezij (Mg)

Magnezij je konstitucijski element klorofila. Aktivator je brojnih enzima, te je uključen u metabolizam energije.

Simptomi nedostatka neposredno su vezani uz razgradnju klorofila, stoga se prvo pojavljuje na starijem lišću u obliku kloroze. Kloroza je tipično interkostalna, «mramorirana» sa svjetlijim međužilnim dijelovima. Kod jačeg nedostatka lišće prvo dobiva narančastu boju, zatim crvenu i violetnu boju, te konačno lišće prelazi u nekrotične površine, dok lisne žile ostaju zelene.

magnezij

Preporuka: Magnesiogreen, Foliacon 22

 

Sumpor (S)

Sumpor je konstituent mnogih vitalnih spojeva, gradi estere sulfatne kiseline (neophodne za cisteinske kiseline). Sudjeluje u građi mnogih enzima i sekundarnih biljnih tvari, te je sastavni dio koenzima koji sudjeluje u sintezi masti.

Manjak sumpora vrlo je rijedak. Simptomi nedostatka sumpora vrlo je sličan manjku dušika, ali se kloroza javlja prvo na mlađem lišću. Kloroza se prvo javlja u blizini lisnih žila, a javljaju se i morfološke promjene: stabljika je kraća, listovi su deblji, uži i kraći.

sumpor

Preporuka: Magnesiogeen

 

Željezo (Fe)

Željezo je neophodno za sintezu klorofila, redukciju nitrita i sulfata, asimilaciju dušika, transport elektrona, itd. Također je konstituent u dvije grupe proteina: kem-proteini i Fe-S-proteini.

Deficit željeza na biljkama se pojavljuje u obliku kloroze.

Suvišak željeza se vrlo rijetko pojavljuje, osim u jako kiselim i slabo prozračnim tlima, gdje ima toksično djelovanje.

željezo

 Preporuka: Foliacon Fe

 

Mangan (Mn)

Vrlo značajnu ulogu ima u oksido-redukcijskim procesima u biljkama. Sastavni je dio mnogih enzima, te je i njihov aktivator. Mangan ima i fiziološku ulogu u fotosintetskom transportu elektrona u procesu fotolize vode. Kod dobre opskrbljenosti sa manganom, smanjuje se i potreba za dušikom, fosforom, kalijem i kalcijem, bez umanjenja prinosa.

Simptomi nedostatka su u obliku mrko žutih mrlja na listu. Nedostatak se češće zapaža u ‘sušnim’ godinama.  Suvišak mangan se može prepoznati po smeđim mrljama na starijem lišću, što se često može zamijeniti sa nedostatkom željeza. Također se smanjuje i prinos. Suvišak mangana u biljkama može izazvati nedostatak željezo, molibden i magnezij u biljkama.

mangan

Preporuka: Oligogreen

 

Bor (B)

Bor se smatra biogenim elementom iako ne ulazi u sastav organske tvari. Smatra se da ima veliku ulogu u sintezi saharoze, metabolizmu proteina, fotosintezi, metabolizmu nukleinskih kiselina, te u stabilizaciji staničnih membrana. Bor stvara tri tipa kompleksnih spojeva sa šećerima, alkoholima i organskim kiselinama. Specifičnost takvih kompleksnih spojeva je u povezanosti bora sa ‘istezanjem’ staničnih stijenki, a time i rastom biljaka. Bor ima veliki utjecaj na efikasnost transformacije u procesu disanja. Regulira meristemsku aktivnost, ali kod njegovog nedostatka dolazi do neregularnog dijeljenja stanica, posebno na vrhovima rasta. S jačim nedostatkom bora smanjen je porast biljaka, zametanje i oplodnja plodova, veći dio korjenovih dlačica odumire, pa se smanjuje i usvajanje vode i hranjiva. Oplodnja je slabija jer bor ima djelovanje na klijanje polenove cjevčice (angiospermi), pa se vrlo često formiraju partenokarpni plodovi (bez sjemenki), koji su lošije kvalitete.

Manjak bora se prvo zamjećuje po slijedećim simptomima: mlađe lišće je manje, uvijeno i tamno zelene boje, a starije je klorotično.  Suvišak bora se može pojaviti kod navodnjavanja ili upotrebom komposta sa višim sadržajem bora.

bor

 

Preporuka: Borogreen L, Foliarel 21% B

 

Bakar (Cu)

Bakar ima značajnu fiziološku ulogu jer je sastavni dio ili aktivator brojnih enzima. Stabilizira molekule klorofila i ulazi u sintezu antocijana. Bakar u biljkama djeluje u vrlo malim koncentracijama.

Simptomi nedostatka bakra se očituju u klorozi i nekrozi lišća, odumiranju vršnih izdanaka, venuću i uvijanju lišća. Suvišak bakra se vrlo rijetko pojavljuje, moguća pojava je na jako kiselim tlima i nakon dugogodišnje primjene ‘bordoške juhe’ u voćnjacima i vinogradima. Simptomi su sporiji rast korijena i izdanaka, klorozom starijeg lišća i crvenkastom rubnom nekrozom.

bakar

Preporuka: Oligogreen

 

Molibden (Mo)

Molibden sudjeluje u oksidaciji sulfita i redukciji nitrita. Nezamjenjiv je i kod mikroorganizama jer utječe na fiksaciju dušika. Kod nedostatka molibdena narušava se kloroplastna struktura i usporava se rast biljaka. 

Manjak molibdena se rijetko javlja, ali se može prepoznati na starijem lišću koje ima žuto i žutozelena područja, te se rubovi uvijaju.

Suvišak je također rijetka pojava, a prepoznaje se po klorozi lišća i usporenom rastu.

mikroelementi

Nedostatak mikroelemenata.

Preporuka: Oligogreen