SPECIFIČNA HRANA ZA KVASCE ZA BIJELA I ROSE VINA

Fermaid E Blanc je vrlo efikasan način korekcije nedostatka hraniva i prevencija zastoja fermentacija u bijelim i rose moštevima.

Zašto je vrlo česta pojava nedostatka hraniva u bijelim i rose moštevima?

  • Bistrenje mošta bitno smanjuje mutnoću mošta, odstranjuje se talog bogat sterolima i nezasićenim masnim kiselinama.
  • Vrlo zrelo i prezrelo grožđe ima niži sadržaj dušika i vitamina.
  • Nedostatak dušika u moštu može biti i od smanjenja prinosa u vinogradu, ovisno je o klimatskim prilikama, sorti grožđa, predfermentativnim tretmanima,…
  • Zdravstveno stanje grožđa: nedostatak tiamina, sterola i nezasićenih masnih kiselina što se obično javlja u grožđu inficiranom Botrytisom.

 

Negativni utjecaj nedostatka hraniva na alkoholnu fermentaciju

Ako se nedostatak hrane primjeti prekasno, izazvati će probleme u fermentaciji praveći nepovratnu štetu na kvalitetu vina i komercijalnu vrijednost vina uopće.

Fermaid E Blanc je inovativna balansirana formula koja uključuje dva različita izvora dušika (anorgasnki i organski dušik; dušik je neophodan za razmnožavanje kvasaca i za sintezu proteina), vitamine (esencijalni za stvaranje zdravih stanica kvasaca i otpornost kvasca prema stresu), minerale (ključna im je uloga u energetskim i encimatskim funkcijama kvasca, poboljšava proizvodnju aromatskih estera) i specifične sterole (važni za bolju životnost i vitalnost kvasaca u vrijeme zadnje faze fermentacije). Pomaže kvascu održati ravnomjernu fermentativnu aktivnost (olakšava raniji početak malolaktične fermentacije, smajuje nastanak hlapivih kiselina, sumpornih spojeva,..) te skraćuje završetak alkoholne fermentacije (bolje iskorištenje kapaciteta vianrije, pretok i stabilizacija mogu se obaviti ranije,…).

 

Doziranje:

Fermaid E Blanc dodati u mošt nakon 1/3 fermentacije u dozi od 30-40 g/100 L

Dostupno pakiranje: 2,5 kg