Flotatori Kiesel

Proces flotacije se zasniva na injektiranju plina dušika pod pritiskom u mošt i ujedno dodavanja želatine koja radi flokulaciju nakon čega se bjelančevine i nečistode dignu na vrh tanka. Također se reducira i količina fenola. Količina nečistoda i bjelančevina na vrhu tanka ovisi o sirovini, ali kreće se u količinama od cca 3-10 % od ukupne količine mošta u tanku što je znatno manje nego kod klasičnog bistrenja bentonitima. Flotator se spaja na totalni ispust tanka, dok se izlaz spaja na parcijalni ispust iste posude . Osim dušika, u procesu flotacije se može koristiti i komprimirani zrak, ali se preporučuje korištenje dušika jer je čistiji i tako ne dolazi do kontakta mošta sa zrakom. Kod modela B 80 želatina se dodaje direktno u tank, dok se kod uređaja B 55 želatina sama dozira. Kapacitet uređaja Kiesel Floatclear B 80 je 8000 l/h, a B 55 10000 l/h. Nakon toga se neovisno o promjeru posude, čestice dižu brzinom od 1 m u cca 60 min. Nakon što je proces čestica završen, na totalni spust se istoči mošt koji dalje ide na fermentaciju.

Kao što je vidljivo, znatno se skraćuje vrijeme provedeno od dolaska mošta u tank do početka fermentacije. Za razliku od hlađenja mošta kod bistrenja i nakon toga trošenja dodatne energije za grijanje mošta koji dalje ide u fermentaciju, kod flotacije mošta to nije potrebno. Znači na ovaj način se troši puno manje energije. Također, zbog kradeg vremenskog perioda do fermentacije, u mošt se dodaje manja količina SO2, što u konačnici dovodi do manje količine slobodnog SO2 kod ulaska u fermentaciju i smanjene količine ukupnog SO2 u vinu.

Primjer tijeka flotacije i rezultat:

Rezultat flotacije

Flotator Kiesel Floatclear B 80

  • osigurava ravnomjernu disperziju plina u mošt
  • minimalan utrošak energije za rad
  • jednostavno rukovanje i održavanje
  • kapacitet: 80 hl/h
  • želatina se dozira u tank s moštom

Kiesel B80


 Flotator Kiesel Floatclear B 55

  • flotator koji se montira na Kiesel pumpu
  • kapacitet: 100 hl/h
  • uređaj samostalno uvlači želatinu

Kiesel B 55

 

4.1.2P1

4.1.2P1