SASTAV:      organski dušik (N) 4%

                     željezo (Fe) 5%

Foliacon Fe je oblika željeznog kompleksa sa aminokiselinama prirodnog izvora, koji formiraju kompleks željeza i organske tvari sa niskom molekularnom težinom. Taj kompleks je nosioc željeza u unutrašnjost biljke. U tom slučaju biljka ne upotrebljava nikakvu energiju za transport elemenata po njoj, te je on direktno pripremljen za asimilaciju i za kruženje unutar biljke. Tako vrlo brzo dospijeva na mjesto u biljci na kojem ga nedostaje (uglavnom listovi). Organski dušik, koji je osnovna komponenta aminokiselina, je element sa vrlo visokom mobilnošću unutar biljke i dozvoljava jednako brzo cirkuliranje i željeznom kompleksu. Za razliku od ostalih kelata koji su stvoreni u kemijskoj sintezi, Foliacon Fe nije štetan za apsorpciju ostalih hranjiva i nema nikakav negativan utjecaj na ravnotežu među ostalim mikroelementima u biljci. Ako upotrebljavamo Newcal u većoj količini moramo napraviti test kompatibilnosti.

 

KULTURA

FOLIJARNO kg/ha

VRIJEME PRIMJENE

Rasadnik

0,5-1

U slučaju nedostatka željeza

Cvijeće i ukrasne biljke

0,8-1

U vrijeme početka vegetacije

Povrće u zatvorenim prostorima

1-1,5

Na početku vegetacije, u vrijeme povećanja plodova i u slučaju nedostatka željeza

Povrće na otvorenom

1-2

Voćke, vinova loza, agrumi i masline

1,5-2

 

KOMPATIBILNOST: sredstvo se može miješati sa uobičajenim fitofarmaceutskim pripravcima, osim sa preparatima koji imaju alkalnu reakciju i mineralnim uljima. Sredstva koja sadrže bakar, sumpor i bogata su mikroelementima, upotrijebiti minimalnu dozu. Prije miješanja sa drugim fitofarmaceutskim preparatima treba napraviti test kompatibilnosti.

 

UPOZORENJE: Proizvođač jamči za kvalitetu proizvoda. Kako proizvođač ne može kontrolirati upotrebu tako za nju i ne može jamčiti. Ne tretirati u cvatnji. Pri tretiranju trebamo izbjegavati upotrebu pri visokim temperaturama. U slučaju požara treba upotrijebiti dosta vode. Sredstvo upotrebljavajte samo ako je potrebno. Ne prekoračujte preporučene količine. Sredstvo se čuva na suhom i hladnom prostoru, ne ispod 0°C. Preparat nije zapaljiv.