Osnovna oprema GAI serije 3 S uključuje:

STANICA ZA VAKUMIRANJE BOCE

Jaka vakumska pumpa izvlači iz boce oko 90 % zraka. Nakon toga se boca puni inertnim plinom (ako korisnik to želi). Podešavanje visine stanice za vakumiranje je električno. Vakumiranje boce i injektiranje plina se vrši samo ako je prisutna boca.

GRAVITACIJSKA PUNILICA

Punilica puni sa laganim vakumom za boce maksimalnog promjera do 115 mm. Punjači u sebi imaju cijevi za povrat zraka i zatvaraju se automatski, te ne dolazi do nikakvog kontakta između spremnika vina na monobloku i vanjske okoline. Visina punjenja između vina i vrha grlića boce je podesiva u rasponu od 30 do 90 mm. Dovod tekućine iz spremnika na vrhu monobloka je gravitacijski, te je moguće kompletno pražnjenje spremnika. Pneumatski elektroventil zajedno sa plovkom regulira protok tekućine u spremnik vina na punjaču (uz pomoć pumpe koja se spaja na monoblok – pumpa nije u cijeni, ali se može koristiti bilo koja klasična pumpa za vino, npr. peristaltička). Pranje i sterilizacija spremnika na vrhu monobloka se vrši dovodom vode na vrh spremnika. Kod pranja i sterilizacije se punjači postave u otvorenu poziciju. Podizači boca (postolja) rade mehanički na principu opruge – za rad podizača nije potreban kompresor. Ugrađena pumpa za lagani podtlak kod punjenja (može se uključiti i isključiti po želji tehnologa)

INJEKTOR INERTNOG PLINA PRIJE ČEPLJENJA (redukcija kisika između vina i čepa prije čepljenja). Također služi i za regulaciju nivoa punjenja u boci koji se može regulirati do vrlo velike točnosti.

ČEPILICA ZA PLUTO ČEP 4140P stišće čep vrlo polagano do promjera 16 mm pomoću 4 kaljenih i poliranih čeljusti. Pomoću jake vakumske pumpe stvara se vakum u vratu boce, a brzo umetanje čepa  neće stvoriti nikakav pritisak i prema tome ne dolazi do istjecanja vina i pritiska u međuprostoru između vina i čepa.

PRIPREMA ZA NEKU OD ČEPILICA ZA NAVOJNI ČEP, SA OPREMOM ZA ČEPLJENJE NEKIM OD NAVOJNIH ČEPOVA 

MODEL KAPACITET BOCA/H BROJ STANICA ZA VAKUMIRANJE BROJ PUNJAČA

STANICA ZA INJEKTIRANJE INERTNOG PLINA

PLUTO ČEPILICA NAVOJNA ČEPILICA
1003S 1200 1 6 1 1 1
1303S 1600 1 8 1 1 1
1603S 2400 1 10 1 1 1
2103S 2300 1 12 1 1 1
2603S 3000 1 14 1 1 1
3003S 3000 1 16 1 1 1