Protočni generatori pare Idroeletrika Vapor One

Za razliku od klasičnog načina generiranja pare gdje se spremnik sa vodom zagrijava, te je vremenski period do početka ispuštanja pare duljeg trajanja, kod uređaja za stvaranje pare Idroeletrika period je vrlo kratak. Boiler u kojem se stvara para maloga volumena i para se stvori vrlo brzo. U boileru se nalazi sonda koja kontrolira ulazak vode u boiler. Rezultat je brzo stvaranje pare, u svakom trenutku dostupna velika količina pare, te manji utrošak električne energije. U kompletu sa uređajem dolazi otporno crijevo, ventil i priključak po želji korisnika. Sam uređaj je izrađen od inoxa i vrlo jednostavno pokretan po podrumu pošto je vrlo male težine.

Karakteristike:

• kontinurana proizvonja pare na konstantnoj temperaturi
• početak proizvodnje pare u roku cca 2-3 minute
• gumeno prehrambeno crijevo otporno za temperature do 150 °C
• konstrukcija izrađena od inox-a
• dimenzije: 55 x 50 x 85 cm

 

 

Generator pare Vapor One 1Tablaica za određivanje modela generatora pareVapor One