Kelagreen Cu je anorgansko gnojivo na bazi bakra, topivo u vodi. Proizvod je namijenjen za folijarnu upotrebu i za fertirigaciju. Upotrebom Kelagreen Cu stimulira se obrambeni mehanizam biljke, te se sprečava pojava nedostatka bakra.

Preporuča se alikacija u slučaju nedostatka, kod intenzivne proizvodnje i tokom vegetativnog porasta.

Hidroponski uzgoj Upotrijebiti proizvod u osnovnoj otopini maksimalne koncentracije 15-20 %, te otopiti u vodi za navodnjavanje.
KULTURA FERTIRIGACIJA kg/ha FOLIJARNO  kg/ha PREPORUKE I FAZA
Rasadnici 5 kg/ha 0,8 kg/ha U slučaju nedostatka
Cvijeće i ukrasno bilje 5-10 kg/ha 0,8-1 kg/ha
Povrće u zatvorenim prostorima 10-20 kg/ha 1-1,5 kg/ha Svakih 21 dan, u slučaju nedostatka
Povrće na otvorenom 1-1,5 kg/ha
Voćke, vinova loza, maslina, citrusi 1,5-2,5 kg/ha

KOMPATIBILNOST: Miješa se sa većinom fitofarmaceutskih proizvoda koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Izbjegavati miješanje sa sredsvtima koja imaju jako kiselu reakciju. Kod miješanja sa proizvodima orgasnkog porijekla upotrijebiti minimalnu dozu.