Kiesel impelerske pumpe rade na vrlo jednostavnom principu. Srce pumpe je fleksibilni impeler koji je izrađen od elasičnog materijala koji se zove Neopren. Glavna odlika ove vrste gume je njena visoka otpornost na pucanje. Tijekom rada lopatice impelera stvaraju vakum unutar kućišta pumpe, te dolazi do uvlačenja tekućine prema impeleru tj. komorama impelera. Tekućina ulazi u komoru na usisnoj strani i odmah izlazi na izlaznoj strani, i na taj način je uveliko smanjeno pjenjenje tekućine.

Svi dijelovi pumpe koji dolaze u kontakt sa tekućinom su izrađeni od nehrđajućeg čelika (1.4301/304).

Katalog Kiesel impelerskih pumpi

 

Kiesel IP 03

 • kapacitet do 50 hl/h
 • priključak DIN 32
 • impeler izrađen iz specijalne gume (Neopren)
 • kućište izrađeno od inox-a
 • by-pass za regulaciju pritiska
 • usisava lijevo i desno
 • max. temperatura tekućine 65 °C
 • max. pritisak tekućine 3 bara
 • snaga 0,75 kW
 • monofazni ili trofazni priključak el. energije
 • inox kolica

?????????????


Kiesel IP 03 + frekventni regulator
 • kapacitet do 50 hl/h
 • priključak DIN 32
 • impeler izrađen iz specijalne gume (Neopren)
 • kućište izrađeno od inox-a
 • bez by-pass-a
 • usisava lijevo i desno
 • max. temperatura tekućine 65 °C
 • max. pritisak tekućine 3 bara
 • snaga 0,75 kW, trofazni priključak
 • frekventni regulator brzine protoka (regulacija protoka 10-50 hl/h)
 • inox kolica

IP3 fr


Kiesel IP 10
 • kapacitet do 100 hl/h
 • priključak DIN 50
 • impeler izrađen iz specijalne gume (Neopren)
 • kućište izrađeno od inox-a
 • by-pass
 • usisava lijevo i desno
 • max. temperatura tekućine 65 °C
 • max. pritisak tekućine 3 bara
 • snaga 1,5 kW, trofazni priključak
 • inox kolica

IP10 trof


Kiesel IP 10 + frekventni regulator
 • kapacitet do 100 hl/h
 • priključak DIN 50
 • impeler izrađen iz specijalne gume (Neopren)
 • kućište izrađeno od inox-a
 • bez by-pass-a
 • usisava lijevo i desno
 • max. temperatura tekućine 65 °C
 • max. pritisak tekućine 3 bara
 • snaga 2,2 kW, trofazni priključak
 • frekventni regulator brzine protoka (regulacija protoka 20-100 hl/h)
 • inox kolica
IP10 fr

Kiesel IP 15 + frekventni regulator
 • kapacitet do 150 hl/h
 • priključak DIN 50
 • impeler izrađen iz specijalne gume (Neopren)
 • kućište izrađeno od inox-a
 • sa by-pass-om
 • usisava lijevo i desno
 • max. temperatura tekućine 65 °C
 • max. pritisak tekućine 3 bara
 • snaga 2,2 kW, trofazni priključak
 • frekventni regulator brzine protoka (regulacija protoka 20-150 hl/h)
 • inox kolica

IP15 fr