Kloroza je pojava žućenja lisne mase, odnosno nedostatak važnih mikroelemenata.  Pojedina vrsta tala pospješuju pojavu kloroze, zbog svojih kemijsko-fizikalnih svojstava (npr. vapnenasta tla, teška i zbijena tla,..)Također kloroza se javlja i usred blokada mikroelemenata u previše sušnim odnosno previše vlažnim razdobljima, te kada dođe do međusobne blokade pojedinih elemenata (antagonizam).

Ukoliko se kloroza očekuje ili imate problema sa klorozom svake godine, preporučam da već u ranijim fazama vegetacije počnete sa aplikacijom folijarnog gnojiva (1 – 2 puta prije cvatnje) na bazi mikroelemenata OLIGOGREEN u dozi od 1 kg/ha (100 – 150 g/100 L vode).

Ukoliko se kloroza pojavila, preporučamo Vam da napravite aplikaciju sa koktelom mikroelemenata:

KOKTEL:

  1.  MAGNESIOGREEN         2,5 kg/ha (200 g/100l)
  2.  OLIGOGREEN                 1 kg/ha (150 g/100 l)
  3.  ZINC 25                          3,5 kg/ha (100 g/100 l)
  4.  FOLIACON Fe                 1,5 l/ha (150 ml/100 l)
  5.  DRIN                                  1 l/ha (100 ml/100 l)