Postupak je zasnovan na oksidaciji reduciranog šećera s alkoholnom otopinom bakrenog sulfata. Postupak je osmišljen kao praktičan i lako primjenjiv u vinarijama. Volumen uzorka je 2 ml.

Uzorci koji sadrže do 28 g/l šećera analiziraju se direktno. Na kraju postupka se sadržaj šećera u g/l jednostavno očita sa birete.

Uzorci s većim sadržajem šećera se prethodno razrjeđuju, te se konačni rezultat dobije odgovarajućim izračunom, tj. množenjem očitanog rezultata s faktorom razrjeđenja.

Reducirajući šećeri po Rebelainu