Za maceraciju bijelog grožđa sa pokožicom

Cuvée Blanc ima specifično djelovanje na grožđe za vrijeme maceracije masulja bijelog grožđa kao što je Sauvignon Blanc, Semillon, Chardonnaya i druge sorte u svrhu proizvodnje visokokvalitetnog bijelog vina bogatog na okusu i intenzivnije punoće.

DJELOVANJE

Lallzyme Cuvée blanc je specifična pektinaza koncentrirane komplementarne glukozidazne aktivnosti, ali male macerativne aktivnosti.

Pektinaze sa vrlo malom macerativnom  aktivnošću omogućuju bolje istjecanje mošta i bistrenje nakon prešanja, kao i limitiranje prevelike ekstrakcije intercelularnih komponenti.

Radi svoje koncentrirane beta-glukozidazne aktivnosti, Cuvée Blanc povećava aromatsku kompleksnost bijelih vina.

DOZIRANJE

Uobičajeno se koristi u dozi od 2 g/100 kg grožđa.

Enzim otopiti u adekvatnoj količini vode (oko 1:100) ili mošta kako bi se olakšalo doziranje u cjelokupnoj količini mošta.

Lallzyme Cuvée Blanc bi se trebao dodati prije punjenja macerativnog tanka ili preše. Preporučuje se kontinuirano dodavanje enzima. Najbolji rezultati postignuti su maceracijom 6-12 sati kod kontrolirane temperature.