1)     PODRIJETLO

Izoliran sa grožđa iz područja Cotes du Rhone od strane Dr.Delteila, voditelja odjela za mikrobiologiju ICV, Montpellier.

 ICV D47 je selekcioniran između 450 izoliranih sojeva u periodu 1986-1990.

2)     MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

 • Saccharomyces cerevisiae
 • Kiler aktivan
 • Izvanredna dominacija nakon inokulacije mošta koji ima veliki broj divljih kvasaca
 • Kratka lag faza iza koje slijedi brzi početak i pravilna fermentacija
 • Temperatura fermentacije 10-35°C
 • Potreba za ishranom – normalna

3)     FIZIKALNA SVOJSTVA

 • Proizvodi vrlo malo pjene, što omogućuje maksimalno korištenje kapaciteta
 • Odlično sedimentira nakon fermentacije, formirajući vrlo kompaktan talog, vina su vrlo bistra sa mutnoćom < 100 NTU 

4)     ENOLOŠKA SVOJSTVA

 • Fermentira do 14 vol % alkohola
 • Vrlo brzi početak fermentacije
 • Hlapive kiseline 0.2-0.4 g/l
 • Ne akumolira SOza vrijeme fermentacije, primjećeno je da snižava ukupni SO2
 • Malolaktična fermentacija protiče odlično u vinima fermentiranim sa ICV D47
 • U senzornom doprinosu kvasac daje vinu naglašenu sortnu aromu i mirise, zahvaljujući aktivnosti b-glukozidaze

5)   UPOTREBA

 • Preporučuje se za Sauvignon i Muškatne sorte, kao i za Chardonnay
 • Dobivena vina imaju tipičnu aromu sorte
 • Daje i harmonična crna vina, dobre punoće zbog kompleksa karbohidrata

6)   DOZIRANJE

 • 25 g suhog kvasca na 100 litara mošta
 • Otopiti kvasac u 5 puta većoj količini čiste vode 35-40°C 
 • Promiješati i ostaviti 15 minuta 
 • Promiješati tako rehidriran kvasac, lagano ga ohladiti na temperaturu mošta i odmah inokulirati mošt tako rehidriranim        selekcioniranim kvascem
 • Preporučuje se da temperatura mošta u vrijeme inokulacije ne bude niža od 15°C
 • Kada fermentacija započne, može se uključiti sistem za kontroliranu fermentaciju