1)     PODRIJETLO

Selekcioniran u Portugalu, na Sveučilištu Tras os Montes e Alto Douro (UTAD) u suradnji sa vinogradarskom komisijom rajona Vinhos Verdes. 

2)     MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

 • Saccharomyces cerevisiae
 • Kiler aktivnost je prisutna, što omogućava odličnu dominaciju nad spontanom mikroflorom koja bi mogla svojim nusproduktima bitno utjecati na kvalitetu vina u negativnom smislu
 •  Kinetika fermentacije je jednolična,

   završava suhim vinom, u širokom temperaturnom rasponu

 • Optimalna temperatura fermentacije je 15-32 °C, no može se odvijati i na 10 °C ako je katabolizam šećera kontroliran od strane enologa
 • QA23može fermentirati i mošteve

   vrlo siromašne na dušiku, odnosno mošteve koji su prošli centrifugu, vakum filter ili jače bistrenje

 • Ovo svojstvo daje kvascu QA23

  mogućnost da se koristi u fermentaciji mnogih bijelih vina 

3)        FIZIKALNA SVOJSTVA

 • Nema pjenjenja, što omogućava maximalno iskorištavanje kapaciteta
 • Kvasac odlično sedimentira, ostavljajući bistro vino

4)     ENOLOŠKA SVOJSTVA

 • Alkoholna ferm. do 13-14 vol.%
 • Stvara neznatnu količinu spojeva koji vežu SO2,hlapive kis. manje od 0.2 g/l, mala mogućnost stvaranja H2S-a
 • Mala proizvodnja sekundarnih metabolita 
 • QA23 stvara prilikom rasta i razmnožavanja značajnu količinu encima b-glukozidazu, koji oslobađa vezane terpene u Muškatnim sortama dajući više voćnih sortnih aroma u vinu 

5)   UPOTREBA

 • Za proizvodnju bijelih vina, koja karakterizira   svježina, voćnost, čistoća
 • U Portugalu i u Evropi QA23 se koristi u proizvodnji bijelih vina laganih za piće, sa lijepim mirisima i čistom     aromom
 • QA23 je isprva primjenjivan u području Armagnac, za proizvodnju vina namjenjenih Njemačkom i Engleskom tržištu, na sortama Colombard i Ugni Blanc
 • U Bordeaux regiji QA23 se koristi za fermentaciju Sauvignona
 • Isto tako Semillon i Muškatne sorte daju odlična vina fermentirajući sa QA23
 • QA23 se sada sa uspjehom koristi u velikom broju zemalja svijeta 

6)      DOZIRANJE

 •  25 g suhog kvasca na 100 litara mošta
 • Otopiti kvasac u 5 puta većoj količini čiste vode 35-40°C
 • Promiješati i ostaviti 15 minuta
 • Promiješati tako rehidriran kvasac, lagano ga ohladiti na temperaturu mošta i odmah inokulirati mošt tako rehidriranim selekcioniranim kvascem
 • Preporučuje se da temperatura mošta u vrijeme inokulacije ne bude niža od 15°C