1)     PODRIJETLO

Ovaj soj je izoliran i selekcioniran u području Cotes du Rhone između 1400 istraženih sojeva. Samu selekciju izvršio je ITV Courier i Comite Interprofessionnel des Vins de Cotes du Rhone. Soj je selekcioniran jer u fermantaciji daje tipična organoleptična svojstva tog vinogorja i postojanu kvalitetu.

2)     MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

 •  Saccharomyces cerevisiae
 •  Kiler faktor je prisutan, što mu omogućuje odličnu implementaciju među spontanu mikrofloru divljih kvasaca
 • Tolerantan na povećane koncentracije šećera i alkohola – pogodan za fermentaciju u toplijim krajevima 
 • Optimalna temp. fermentacije 15-30°C

3)     FIZIKALNA SVOJSTVA 

 • Proizvodi vrlo malo pjene, što omogućuje maksimalno korištenje kapaciteta 
 • Odlično sedimentira nakon fermentacije

4)     ENOLOŠKA SVOJSTVA

 • Fermentira do 16 vol % alkohola 
 • Vrlo brzi početak fermentacije 
 • Vrlo mala proizvodnja octene kiseline, spojeva koji vežu SO2acetaldehid, piruvate, a-keto glutaminsku kiselinu 
 • Dokazano da veže do 20 mg/l SO2za vrijeme fermentacije crnog mošta 
 • Otporan na SO2koji se dodaje u mošt 
 • L-2056 daje manji doprinos na aromu vina, ali povećava mirisna svojstva crnim vinima
 • L-2056 pospješuje ekstrakciju antocijana iz crnog grožđa, te isto tako doprinosi očuvanju boje zbog svoje slabe (male) aktivnosti b-glukozidaze 
 • Manji dio L – jabučne kiseline se razgradi za vrijeme alkoholne fermentacije, malolaktična fermentacija provodi se bez ikakvog problama u vinima fermentiranim sa L-2056

5)   UPOTREBA

 • U toplijim vinarskim krajevima svijeta

    L-2056 intenzivno se koristi u proizvodnji  kvalitetnih crnih vina, može se koristiti i za fermentaciju bijelih mošteva

 • Posebno dobri rezultati postižu se na kultivarima: Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz
 • Dobivena vina imaju nagalšenu voćnost, i takvo vino može ići brzo na tržište
 • Sa  L-2056 proizvode se crna vina  za odležavanje i dozrijevanje, jer je boja vrlo stabilna sbog smanjene aktivnosti b-glukozidaze
 • Za harmonična crna vina
 • Pojačena tvorba glicerina
 • Sačuvane sortne arome

6)     DOZIRANJE 

 • 25 g suhog kvasca na 100 litara mošta osigurava minimalno 5 miliona živih stanica na jedan ml mošta, kratku lag fazu i brzu

     dominaciju nad spontanom mikroflorom, osobito negativnom što rezultira čistoćom fermentacije do suhog vina

 • Otopiti kvasac u 5 puta većoj količini čiste vode 35-40°C
 • Promiješati i ostaviti 15 minuta
 • Promiješati tako rehidriran kvasac, lagano ga ohladiti na temperaturu mošta i odmah inokulirati mošt tako rehidriranim   selekcioniranim kvascem