LALVIN VP 41

BAKTERIJA OENOCOCCUS OENI

SELEKCIONIRANA IZ PRIRODE

MALOLAKTIČNA KULTURA ZA DIREKTNU INOKULACIJU PROIZVEDENA PO LALLEMANDOVOM MBR PROCESU ADAPTIRANA NA VISOKI ALKOHOL U VINIMA, POVEĆAVA KOMPLEKSNOST I PUNOĆU (MOUTHFEEL)

 

PRIMJENA

Lalvin VP 41 izolirana je u vrijeme Europskog R&D projekta (istraživanje i razvoj) u svrhu selekcije prirodnog Oenococcus oeni soja bakterije, koja će respektirati kvalitetu i tipičnost vina koja su podrijetlom iz različitih vinogradarskih regija.

Po prvi puta imali smo slučaj suradnje vinarija i enoloških instituta u pronalasku povoljne kulture bakterije, uzimajući u obzir mikrobiološke i enološke aspekte. Selekcionirana iz toplog klimata Italije, Lalvin VP 41 se isticala u svojem pozitivnom doprinosom u naglašavanju punoće vina i njegove strukture.

U Mediteranskim vinarskim regijama, kao i u većini vinarskih zemalja ”novog svijeta” (Argentina, Čile, SAD, Australija, Južna Afrika), suha i vruća klima rezultira vrlo zrelim, zadnjih godina šesto i prezrelim grožđem , čije vino postiže alkohol i do 15-16 % vol. Ovako teški uvjeti u vinu često uzrokuju probleme u odvijanju malolaktične fermentacije.

Vrlo dobra implantacija, visoka otpornost na alkohol i stabilna fermentativna svojstva Lalvina VP 41 => najpovoljnija MLF kultura za vina proizvedena u vrućim klimatskim krajevima.

 

ENOLOŠKA I MIKROBIOLOŠKA SVOJSTVA

  • Čista kultura Oenococcus oeni
  • pH tolerancija: > 3,1
  • Veliki raspon temperaturne tolerancije: 16 – 24°C
  • MLF kinetika: umjerena
  • Alkoholna tolerancija: velika
  • Ukupni SO2 : 50 – 60 mg/l
  • Ishrana: u težim uvjetima preporučuje se dodatak hrane
  • Mala proizvodnja hlapivih kiselina
  • Reduciranje sadržaja acetaldehida rezultira boljom efikasnošću SO2, (manje

potrebe za sumporenjem)

  • Proizvodnja biogenih amina: vrlo mala

 

KORIŠTENJE:

Proizvedena prema Lallemandovom MBR procesu, ona je već preaklimatizirana u procesu proizvodnje biomase, što staničnoj stjenci bakterije daje otpornost na uvjete koji ju čekaju u vinu, te je radi toga moguća jednostavna i direktna inokulacija u vino.

Jednostavno treba rehidrirati sadržaj pakiranja za 25 hl u 500 ml čiste vode (neklorirane) temperature 20-30°C. Inokulirati suspenziju direktno u vino na kraju alkoholne fermentacije i lagano promiješati da se bakterije dobro rasporede u tanku, minimalizirati aeraciju.

 

Pakiranja: 2,5 g, 25 g, 250 g

Dozacija: 1 g/100L