SASTAV:

Magnezijev oksid (MgO), topiv u vodi ……………………………………………………..16%

Sumporni anhidrid (SO3), topiv u vodi ……………………………………………………..33%

Bor (B) iz borne kiseline, topiv u vodi ………………………………………………………0,1%

Bakar (Cu), topiv u vodi ……………………………………………………………………….0,1%

Mangan (Mn), topiv u vodi ……………………………………………………………………0,1%

Cink (Zn), topiv u vodi …………………………………………………………………………0,1%

pH vrijednost između 4,0 i 7,3 osigurava dobru stabilnost kelata.

 

Magnezij je za sve biljke životno važan element. Potreban je u tvorbi klorofila, za asimilaciju fosfora i drugih elemenata, za sintezu šećera, pektina,… Sinergizam sa mikroelementima u kelatnom obliku pospješuje djelovanje preparata. Upotrebljavamo ga za fertigaciju i za gnojenje preko lista. Sprečava pojavu nedostatka magnezija, te pospješuje fotosintezu.

 

KULTURA

VRIJEME PRIMJENE

FERTIRIGACIJSKI kg/ha

FOLIJARNO kg/ha

Rasadnici

10

1-1,5

U početku vegetacije

Cvijeće i ukrasno bilje

25

1,5-2

Za vrijeme vegetativnog porasta

Povrtne kulture u zatvorenim prostorima

25-50

2-3

Za vrijeme vegetativnog porasta i povećanja plodova

Povrtne kulture na otvorenom

25-75

2-4

Voćne vrste, vinova loza, agrumi i masline

25-100

2,5-4,5

Prije i nakon cvatnje

 

KOMPATIBILNOST: sredstvo se može miješati sa uobičajenim fitofarmaceutskim pripravcima, ali se preporučuje da se upotrebljava samo. Ne smije se miješati sa proizvodima koji sadrže fosfor. Prije miješanja sa drugim fitofarmaceutskim preparatima treba napraviti test kompatibilnosti.

UPOZORENJE: Proizvođač jamči za kvalitetu proizvoda. Kako proizvođač ne može kontrolirati upotrebu tako za nju i ne može jamčiti. Pri tretiranju trebamo izbjegavati upotrebu pri visokim temperaturama. U slučaju požara treba upotrijebiti dosta vode. Sredstvo upotrebljavajte samo ako je potrebno. Ne prekoračujte preporučene količine.