Zapremnine rezervoara 200 i 400 l

Preporuke za uporabo:

 • Međuredni razmak
  • ZM 200 E         od 1,8  – 3,0 m
  • ZM 400 E         od 1,8  – 4,0 m
 • Visina prskanja
  • ZM 200 E         do 2,5 m
  • ZM 400 E         do 3,5 m
 • Površina prskanja
  • ZM 200 E         do 10 ha
  • ZM 400 E         do 15 ha
 • Za moderne nasade u vertikalama

Osobine:

 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Izbacivanje zraka usmjereno koso unatrag, što povećanje depozit kemikalija na biljkama.
 • Sa jednoručnim regulatorom tlaka za upravljanje iz kabine traktora
 • Simetrični izlaz zraka
 • Dupli nosači diza podesivi po visini

Standardna oprema:

 • Rezervoari iz prozirnog polietilena
 • Pumpa AR 503, 50 lit/min,40 bara
 • Regulator pritiska BY MATIC,produžen do kabine traktora
 • Ventilator 700 mm, 33.000 m3/h
 • Dupli nosači dizni sa memb. ventilima podesivi po visini
 • 6 dizne sa svake strane
 • Centralni tlačni filter
 • Miješalica visokog pritiska
 • Miješalica prašnatih sredstava u uljevnom situ
 • Stator za simetrični izlaz zraka
 • Pocinčani okvir
 • Rezervoar sa čistom vodom za pranje sistema
 • Rezervoar sa čistom vodom za pranje ruku
 • Sklopka za isključivanje ventilatora
 • Dodatni priključak za cijev

Katalog ZUPAN Ecologic