Zapremnine rezervoara 600, 800, 1000, 1500 i 2000 l

Izvedbe:

 • V – vinogradarska izvedba usmjerivača
 • O – voćarska izvedba usmjerivača
 • PE – rezervoar iz polietilena
 • Bez oznake – rezervoar iz ojačanog poliestera

Preporuke za uporabo:

 • Međuredni razmak        od 2,0 do 4,5 m
 • Visina prskanja             do 3,5 m
 • Površina prskanja         do 25 ha
 • U raznim izvedbama prilagodljivi svim vrstama nasada

Osobine:

 • Vrlo kompaktan dizajn, posebno pogodan tamo gdje je malo prostora za okretanje
 • Simetrični izlaz zraka i usisivanje sa zadnje strane
 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • U standardnoj opremi sa elektromagnetnim ventilima

Standardna oprema:

 • Rezervoari iz prozirnog polietilena ili ojačanog poliestera
 • Rezervoar za pranje sistema
 • Rezervoar sa čistom vodom za pranje ruku
 • Usmjerivač zraka
 • Stator za simetrični izlaz zraka
 • Dupli nosači dizni sa memb. ventilima podesivi po visini
 • 7 dizna sa svake strane
 • Dvije miješalice visokog pritiska
 • Mješač  prašnatih  sredstava  u  uljevnom  situ
 • Reduktor sa dvije brzine i praznim hodom
 • Podesiva širina kolotraga
 • Podesiva visina atomizera
 • Centralni tlačni filter
 • Sistem za pranje rezervoara
 • Vruće cinčani okvir
 • Premična ruda sa kardanom
 • Dvije miješalice visokog pritiska
 • Centralni tlačni filter
 • Vruće cinčani okvir
 • Mješač prašnatih sredstava u uljevnom situ

 

Katalog Zupan HCRG