Zapremnine rezervoara 300 i 400 l

Preporuke za uporabo:

 • Međuredni razmak        od 2,0 do 4,0 m
 • Visina prskanja             do 4,0 m
 • Univerzalni, za sve tipove zasada

Osobine:

 • Sa dodatnim rezervoarima za čistu vodu
 • Izbacivanje zraka usmjereno koso unatrag, što povećanje depozit kemikalija na biljkama.
 • Sa većim promjerom ventilatora za veće međuredne razmake

Standardna oprema:

 • Rezervoari iz prozirnog polietilena
 • Pumpa AR 503, 50 lit/min,40 bara
 • Regulator pritiska RM 40 S
 • Ventilator 700 mm, do 33.000 m3/h
 • Rezervoar sa čistom vodom za pranje sistema
 • Rezervoar  sa  čistom  vodom  za  pranje  ruku
 • Dupli nosači dizni sa membranskim ventilima
 • 5 dizne sa svake strane
 • Miješalica visokog pritiska
 • Zasun usisnog filtera
 • Duboko uljevno sito
 • Tlačni filter
 • Sklopka za isključivanje ventilatora
 • Pocinčani okvir

 

katalog Zupan Standard EN