Zapremnine rezervoara 100, 200 i 300 l

Preporuke za uporabo:

 • Međuredni razmak        od 1,8 do 3,0 m
 • Visina prskanja             do 3,0 m
 • Univerzalni, za sve tipove nasada

Osobine:

 • Mala potrebna snaga traktora
 • Vrlo mala vlastita težina
 • Težište pomaknuto ka traktoru.
 • Osobito prikladni za male traktore.
 • Izbacivanje zraka usmjereno koso unatrag, što povećanje depozit kemikalija na biljkama.

Standardna oprema:

 • Rezervoari iz prozirnog polietilena
 • Pumpa AR 30, 30 lit/min,40 bara
 • Regulator pritiska RM 40 S
 • Ventilator 560 mm, do 20.000 m3/h
 • Jednostruki nosači dizni sa membranskim ventilima
 • 4  dizne  sa  svake  strane
 • Miješalica visokog pritiska
 • Tlačni filter
 • Pocinčani okvir
 • Duboko uljevno sito

 

Katalog Zupan SN