Mori Dinamica muljače su zadnja generacija muljača. Utjecaj na peteljku, košticu i kožicu je još više reduciran, što je poželjno kod sorata gdje se izbjegava prevelika ekstrakcija tanina (npr. Plavac mali…). Muljače su izrađene kompletno od inox-a.                                                                                                                                                                               U standardnoj opremi su teleskopske noge na kotačima koje se mogu regulirati ovisno o načinu prerade.

Koš muljače je izrađen od PVC-a debljine 1 cm, a rupe su promjera 24 mm sa vrlo glatkim rubovima oko rupa. Kao opcija je moguće ugraditi  koševe drugih promjera. PVC koš još više smanjuje količinu malih komada peteljki u masulju nakon prolaska kroz koš. Tijekom rada se koš i jež okreću u istom smjeru, ali različitom brzinom. Jež muljače je obložen prehrambenom gumom, a mogu se regulirati njegova udaljenost od koša i nagib. Brzina rada se može regulirati pomoću frekventnog regulatora u velikom rasponu (3-6 t/h).  Ako se ne koriste valjci, bobice prolaskom kroz muljaču ostaju neoštećene, te takve mogu ići na vibracijski stol ili selekcijsku traku ako se oni koriste. Valjci su također izrađeni od prehrambene gume, a njihov razmak je moguće regulirati u razmaku od 4-8 mm. U valjke su ugrađene opruge koje sprečavaju njihovo oštećenje ako između njih uđe neki veći i tvrđi predmet. Svi dijelovi muljače se brzo i jednostavno demontiraju i nema teško dostupnih mjesta koja onemogućavaju kvalitetno održavanje higijene.

Linija za preradu Mori     Muljača Dinamica 60