Mori Dinamica muljače su zadnja generacija muljača. Utjecaj na peteljku, košticu i kožicu je još više reduciran, što je poželjno kod sorata gdje se izbjegava prevelika ekstrakcija tanina (npr. Plavac mali…). Muljače su izrađene kompletno od inox-a.

U standardnoj opremi su teleskopske noge na kotačima koje se mogu regulirati ovisno o načinu prerade. U standardu dolazi i usipno korito muljače bez puža, tako da grožđe dolazi prema ježu slobodnim padom. U tome slučaju je potrebno puniti muljaču uređajem koji ima konstantan protok sirovine (elevator za grožđe ili vibrirajuće usipno korito). Ako se grožđe ubacuje u muljaču iz nosiljki, tada je potrebno na muljaču ugraditi usipno korito sa pužem koje ima rešetke za iscjeđivanje što je pogodno kod grožđa branog strojno ili kod grožđa branog u nosiljke (puž dozira ulaz grožđa).

Koš muljače je izrađen od PVC-a debljine 1 cm, a rupe su promjera 24 mm sa vrlo glatkim rubovima oko rupa. Kao opcija je moguće ugraditi  koševe drugih promjera. PVC koš još više smanjuje količinu malih komada peteljki u masulju nakon prolaska kroz koš. Tijekom rada se koš i jež okreću u istom smjeru. Jež muljače je obložen prehrambenom gumom, a mogu se regulirati njegova udaljenost od koša i nagib. Brzina rada se može regulirati pomoću frekventnog regulatora u velikom rasponu (4-10 t/h).  Ako se ne koriste valjci, bobice prolaskom kroz muljaču ostaju neoštećene, te takve mogu ići na vibracijski stol. Valjci su također izrađeni od prehrambene gume, a njihov razmak je moguće regulirati u razmaku od 4-8 mm. U valjke su ugrađene opruge koje sprečavaju njihovo oštećenje ako između njih uđe neki veći i tvrđi predmet. Svi dijelovi muljače se brzo i jednostavno demontiraju i nema teško dostupnih mjesta koja onemogućavaju kvalitetno održavanje higijene.

dinamica-100