Kada govorimo o mladom vinu misli se na vino kod kojeg je završila fermentacija. To znači da je šećer prevrio do kraja ili do željenog stupnja (ostatak neprovrelog šećera u vinu).

Sljedeće radnje potrebne su na mladom vinu:

Ø       zaštita vina od oksidacije (dolijevanje i primjereno sumporenje)

Ø       biološka stabilizacija (primjereno sumporenje, primjerena temperatura)

Ø       prvi pretok 

PRVI PRETOK

Nakon završetka fermentacije potrebno je mlado vino maknuti (“skinuti”) s taloga. Ostavljanje vina na talogu u klasičnom podrumarenju nema posebnih prednosti, a lako može prouzročiti mane u okusu i boji. Kvasci za vrijeme fermentacije upijaju različite tvari koje bi mogle ponovno prijeći u vino razgradnjom kvasaca nakon fermentacije i time uzrokovati različite probleme.

Prvi pretok valja napraviti čim prije nakon završetka fermentacije, kako bi vino zadržalo svježinu, dostatnu kiselinu i čistoću u mirisu i okusu. Isto se preporuča i kod crvenih vina. Vina kod kojih se želi provesti malolaktična fermentacija sumpori se manje, kako bi sam proces protekao bez zastoja.

Rani prvi pretok se provodi 7-14 dana nakon završetka vrenja. Vino koje je u manjim posudama pretačemo ranije, a vino u većim posudama kasnije. Raniji prvi pretok se provodi kako bi uklonili nečisti miris ili okus (npr. sumporovodik). Također se provodi kod vina kod kojih nije izvršeno bistrenje mošta, te kod vina sa nižim ukupnim kiselinama.

Normalan prvi pretok se provodi 14-30 dana nakon završetka vrenja, a kasni prvi pretok 30-90 dana nakon završetka vrenja.

Pretok se može izvršiti bez prisutnosti zraka ili sa laganim zračenjem. Način pretakanja ovisi o stanju vina. Ukoliko vino nema dovoljno slobodnog sumpora, potrebno je vino dosumporiti prije prvog pretoka. Upotrijebiti možemo bilo koji oblik sumpora (vinobran, plinoviti SO2, sumpovin, sumpor u tabletama). Sumporiti se mora samo onoliko koliko je potrebno! Količina sumpora ovisi o stanju vina, količini alkohola, kiselosti i ostatku šećera.

Kod mladih vina često se javlja miris na sumporovodik, koji se može ukloniti upotrebom sredstava za otklanjanje mirisa na sumporovodik.

BISTRENJE VINA

Mnoga vina nakon prvog pretoka nisu dovoljno izbistrena. Mutnoću u vinu uzrokuju različite koloidne čestice, koje slobodno lebde. Stupanj bistroće je puno veći kod vina koja su bila bistrena s nekim od sredstava za bistrenje kod taloženja mošta. Vrstu sredstva za bistrenje biramo s obzirom na stupanj i vrstu mutnoće. 

Mutnoća se može ukloniti upotrebom:

Ø       bentonita, bentonita i želatine

Ø       kombinacije silicijeve soli i želatine i bentonita 

Iz našeg asortimana možemo izdvojiti slijedeće proizvode:

HIDROCLAR H 30 –  ima niži stupanj hidrolize sa visokom gustoćom naboja.

–          idealno sredstvo za bistrenje vina ili mošta zajedno sa SIL FLOC-om, PLUXBENTON-om, BENTOLIT-om SUPER. Primjeran je također za tretman crnih vina, daje brzu i potpunu bistroću, snižava sadržaj tanina, te oslobađa arome vina. Proizvod sadrži neznatne količine SO2 (10 ml/hl HYDROCLAR-a daje manje od 1 mg /l SO)

DOZIRANJE:

–          15-40 ml/hl za mošt

–          10-20 ml/hl za bijela vina

–          30-60 ml/hl za crvena vina

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

HYDROCLAR H 30 dodajte direktno u vino i dobro promiješajte.

SAVJETI ZA UPOTREBU ŽELATINE: optimalnu dozu najbolje je odrediti sa testom prije upotrebe. Navedene doze su preporuka proizvođača, a baziraju se na dosadašnjim iskustvima. 

PULVICLAR S – granulirana želatina  (u zrnima)

OSNOVNE KARAKTERISTIKE: potpuno čista, zrnata (granulirana) želatina, zlatnožute boje, za prehrambene potrebe (enologija). Otapa se u vrućoj vodi. Za PULVICLAR je značajan nizak stupanj hidrolize i visoka gustoća naboja. UPOTREBA: vrlo dobar stabilizator, primjeren za čišćenje i bistrenje. Zajedno sa SIL FLOC-om, PLUXBENTON-om, BENTOLIT-om SUPER ili BENTONIT-om PLUXCOMPACT je idealna za bistrenje mošta i bijeloga vina. Kod kvalitetnih crnih vina PULVICLAR S odstranjuje grube tanine i time uravnotežuje vino, bez utjecaja na sastav vina.

DOZIRANJE: 4-10 g/hl za mošt ili bijela vina                           

                        8-15 g/hl za crna vina

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: neprestano miješajući pomiješajte jedan dio želatine u 20 dijelova vruće vode (40-45°C). Dobivena otopina je postojana, ali se ne može pohraniti – potrebno ju je odmah upotrijebiti. 

SIL FLOCK

SASTAV: 30% silicijev oksid, do 100% demineralizirana voda

Jako učinkovito bistrilo, koje u kombinaciji sa želatinom daje izvanredno dobre rezultate.

Preporučuje se kod čišćenja bijelih i slatkih vina. Radi kemijskih i fizikalnih svojstava njegovih dijelova i velikoj specifičnoj površini te malom volumenu u usporedbi sa drugim tehnološkim sredstvima, bistrenje je brzo i učinkovito. Najbolji rezultati se postižu u kombinaciji sa želatinom. SIL FLOCK dodajte direktno u masu koju tretirate i dobro promiješajte. Čuvajte na temperaturi višoj od 10°C u prozračnom prostoru. Čuvati od smrzavanja. Otvoreno pakiranje dobro zatvorite sa originalnim čepom.

DOZIRANJE: 40-100 ml/100 l za bijele mošteve; 25-75 ml/100 l za bijela vina (i za vina sa ostatkom šećera) 

BENTOLIT SUPER

Aktivan natrijev bentonit u obliku praha

UPOTREBA: za bistrenje mošteva prije vrenja, u vrenju te za bistrenje vina, octeva i voćnih sokova. Kod mošteva efikasno odstranjuje plivajuću mutnoću i oksidacijske enzime.

DOZIRANJE: 60-150 g/100 l za mošt; 20-50 g/100 l u fermentaciji; 60-130 g/100 l za vino; 150-250 g/100 l za ocat; 60-120 g/100 l za bistre voćne sokove.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU: otopite bentonit u 10 puta većoj količini vode te pusti da bubri 12 sati. Nakon toga otočite višak vode, a želatinoznu masu dodajte u ukupnu količinu koju želite tretirati, uz dobro miješanje.

SKLADIŠTENJE: zatvoreno pakiranje čuvajte u hladnom, suhom i prozračnom prostoru. Otvorenu ambalažu dobro zatvorite i skladištite kako je gore opisano. PAZITE! Bentonit lako apsorbira mirise i vlagu. 

BENTONIT PLUXCOMPACT

Američki prirodni bentonit u obliku praha sa visokim Na : Ca odnosom, sa visokim stupnjem bubrenja i jako dobrim učinkom bistrenja. Jako učinkovit bentonit za redukciju proteina (bjelančevina). Primjeren je za tretiranje visoko kvalitetnih bijelih, rozé i crnih vina. Posebno je pogodan za zadnja tretiranja sa bentonitima.

UPOTREBA: za bistrenje i stabilizaciju vina, za odstranjivanje bjelančevina, bistrenje sokova, voćnih mošteva, octeva….

DOZIRANJE: 10-40 g/100 l vina

PRIPREMA: 1 dio bentonita otopimo u 20 dijelova vode (1:20 ili 1 kg bentonita otopimo u 20 litara vode) Bentonit polako miješajući dodamo u vodu da dobijemo homogenu suspenziju te pustimo da odstoji par sati. Potom ponovo promiješamo i opet pustimo da stoji par sati. Nakon toga višak vode odlijemo, a želatinoznu masu dodamo u ukupnu količinu vina, mošta ili soka koji tretiramo. 

BENTONIT PLUXBENTON

Originalni američki bentonit u granulama, koji je prirodno aktiviran i pokazuje vrlo visoku apsorpcijsku sposobnost glede bjelančevina. Bentonit pustite da bubri u vodi 12 sati prije dodavanja u vino ili mošt oko (omjer vina i vode je 1:10 do 1:20 odnosno 1 kg bentonita u 10-20 l vode). Nakon tog vremena otočimo višak vode, a želatinoznu masu stalno miješajući dodamo u ukupnu količinu vina ili mošta.

DOZIRANJE: mošt 50-150 g/100 l; za vino u vrenju ili nakon vrenja 20-100 g/100 l; za ocat 150-250 g/100 l; za bistrenje voćnih sokova 50-100g/100 l. 

PENTAGEL

       Aktivni dio bentonita, proizveden posebnim postupkom. U vrlo malim količinama uklanja iz vina termolabilne bjelančevine i polifenole, koji uzrokuju zamućenje vina.

DOZIRANJE: za bistrenje vina dovoljna je količina od 15-25 g/hl, a za bistrenje mošta 20-30 g/hl.

PRIPREMA: određenu količinu pentagela otopimo u 15-20 puta većoj količini vode i pustimo da bubri 8-10, ne duže od 48 sati; višak vode ocijedimo i umiješamo u vino. Vino se počinje bistriti kroz 3-5 dana,a završeno je kroz 14-21 dan. Nakon postupka izbistreno vino otočimo sa taloga.

Prilikom upotrebe kombinacije želatine i bentonita, važno je napomenuti da uvijek prvo upotrijebimo želatinu, a nakon želatine koristimo bentonit.

Prilikom upotrebe kombinacije želatine, bentonita i silicijeve soli, važno je slijediti redoslijed dodavanja sredstava: prvo dodajemo silicijevu sol, zatim želatinu, te na kraju bentonit. 

Kod uporabe pojedinog sredstva moramo se pridržavati uputa proizvođača. Nakon upotrebe enoloških preparata primjenjuje se primjerena filtracija. Za manje količine vina možemo provesti bistrenje bez filtracije, ali tada bistroća nikada nije potpuna.