SASTAV:

Organski dušik (N) …………………………………………………………….8%

Organski ugljik (C) …………………………………………………………….23,5%

Ukupne aminokiseline ………………………………………………………..50%

Slobodne aminokiseline ………………………………………………………6%

 

NUTRIGREEN AD je biološki aktivator tla (zemlje). Opskrbljuje bakterijsku floru sa proteinima, aminokiselinama, enzimima i aktivira njihove funkcije. Istovremeno pospješuje procese humifikacije organske tvari. Posebno preporučujemo NUTRIGREEN AD za tla sa niskim sadržajem organske tvari.

Ako NUTRIGREEN AD upotrebljavamo folijarno, djeluje kao biostimulator, uzrokuje da stanice biljke sintetiziraju proteine sa većim učinkom.

NUTRIGREEN AD smanjuje stres prilikom presađivanja, napada patogenih mikroorganizama, niske i visoke temperature i vodenih stresova. NUTRIGREEN AD utječe na bolju apsorpciju hranjiva i smanjuje zaslanjenost tla.

BILJKA

FERTIRIGACIJA
kg/ha

FOLIJARNO kg/ha

TRENUTAK UPOTREBE

Rasadnici

12

1-2

Svakih 15 dana

Cvijeće i ukrasne biljke

12-25l

1,5-2

Nakon orezivanja, ponoviti sa ½ količine nakon 2 mjeseca

Karanfili,
lukovice

15-25l
8-15

1-2

Svaka 2 mjeseca. Pred sadnju ili presađivanje.

Povrće na otvorenom

Jagode

12-24
20-30

2,5-3,5

Pred sadnju ili presađivanje; ponoviti za 15 dana, nakon upotrebe metilbromida

Voćke, vinova loza, agrumi, masline

40-80

3-6

Pred cvatnju, ponoviti u slučaju kloroze ili stresa

 KOMPATIBILNOST: Pripravak upotrebljavamo sam ili u kombinaciji sa pesticidima osim sa onima koji imaju alkalnu reakciju i uljima. Ako NUTRIGREEN AD upotrebljavamo u kombinaciji sa folijarnim gnojivima ili u rasadniku, upotrebljavamo niže količine. Kod miješanja sa sredstvima koja sadrže bakar, sumpor ili su bogata mikroelementima upotrijebiti minimalnu dozu.

 

SASTAV AMINOKISELINA (hidroliza u HCl N6 pri 110°C, 24 sata)

 •  ukupne aminokiseline     48,1%
 •  asprginska kiselina         2,69%
 • treonin                       0,48%
 • serin                          0,86%
 • glutaminska kiselina       4,99%
 •  prolin                         6,62%
 • glicin                          12,10%
 • alanin                         4,32%
 • cistein                        0,19%
 • valin                          1,25%
 • metionin                     0,38%
 •  hidroksi prolin               3,94%
 • izoleucin                      0,77%
 • leucin                         1,73%
 •  tirosin                         0,67%
 • fenilalanin          1,15%
 • lizin                            2,11%
 • histidin                        0,58%
 • arginin                        3,07%
 • triptofan                     0,19%