Za mlada, svježa i aromatična bijela, rose i crna vina

Primjena

Enolozi i tržište, naročito za vina koja se brzo nakon berbe puštaju u promet, usmjerili su svoju pažnju na aromatični profil vina i analitičke karakteristike vina kao što su hlapiva kiselost, razina SO2 itd. Kako bi udovoljili takvim zahtjevima, Lallemand i ICV u suradnji sa INRA i Sup’ Agro Montpellier selekcionirali su Lalvin ICV OKAY® zbog svoje sposobnosti da gotovo ne stvara SO2 i negativne sumporne komponente, te u mogućnosti da provodi brzo alkoholnu fermentaciju do završetka u različitim uvjetima vrenja.

Povrh toga, zbog niske proizvodnje acetaldehida Lalvin ICV OKAY® dobra je pomoć kod stabilizacije vina sa niskim sadržjem SO2. Prilagođen je za svježa i aromatična bijela, rose i crna vina obično dobivena u uvjetima niske temperature i NTU-a, Lalvin ICV OKAY® proizvodi vrlo nisku količinu hlapive kiseline. Selekcioniranje ovog kvasca bio je cilj jednog doktorata povezanog sa identificiranjem novih mehanizama odgovornih za kontrolu stvaranjem SO2 i H2S.

Tehničke karakteristike

 • Saharomyces cerevisiae var. cerevisiae
 • Kiler faktor pozitivan
 • Vrlo kratka lag faza
 • Normalna kinetika fermentacije
 • Tolerancija na alkohol do 16% vol
 • Tolerancija na temperaturu: 12º do 30 ºC
 • Niska potreba za asimilativnim dušikom
 • Vrlo niska proizvodnja SO2
 • Niska proizvodnja hlapivih kiselina
 • Vrlo dobra kompatibilnost za MLF
 • Intenzivno voćna aroma
 • Vrlo pozitivan balans u ustima, naročito između volumena i niske gorčine

Untitled1

Senzorni profil

Bolja kontrola sadržaja SO2 sa manjom proizvodnjom acetaldehida pridonjet će stvaranju voćnih vina bez negativnih komponenti kap što je H2S.

oaky 2

Doziranje

Za bijela, rose i crna vina: 20 do 30 g/hl

Pakiranje i skladištenje

Pakiranje: 500 g

Sve upotrijebiti nakon otvaranja.