PREPORUKA ZA GNOJENJE PREKO LISTOVA

HRANJIVO FOLIJARNO GNOJENJE GNOJENJE U TLO (ZEMLJU)
Dušik (N) 1 kg nadomjesti 4 kg
Magnezij(Mg) 1 kg nadomjesti 75 kg
Cink(Zn) 1 kg nadomjesti 12 kg
Željezo(Fe) 1 kg nadomjesti 100 kg
Bor(B) 1 kg nadomjesti 5 kg

 

Tkivo mladih listova i listovi koji još rastu apsorbiraju više od starih listova, stoga je proljeće primjerenije nego ljeto, posebice u voćarstvu.

Tretiramo u ranim jutarnjim satima ili kasnije navečer.

Ako je moguće, potrebno je upotrijebiti normalnu količinu vode i temeljito poprskati listove (kod gorke pjegavosti i sušenja peteljki potrebno je dobro poprskati i plodove).

Sa dodavanjem gnojiva preko listova ne možemo nadomjestiti sve elemente koji su potrebni za rast i razvoj biljaka, ali je to način sa kojim brzo i učinkovito opskrbimo biljke sa potrebnim makro i mikroelementima. Na taj način smanjujemo stresne situacije ili pospješujemo vegetativni ili generativni razvitak. Takav postupak je nezamjenjiv u slučaju kada brzo moramo dodati neki element koji nedostaje.

UPOZORENJE!

Većina lisnih gnojiva miješa se sa uobičajenim fitofarmaceutskih pripravaka, osim ako je na deklaraciji posebno navedeno, te je to potrebno poštovati. Prije svakog kombiniranja potrebno je napraviti test kompatibilnosti. Poželjno je napraviti i mali pokus na manjoj površini ili pojedinačnoj biljci.

Pošto proizvođač ne može kontrolirati primjenu-upotrebu proizvoda, jamči samo za njegovu kvalitetu.