PRIPREMA ZA BERBU

Prije same berbe u podrumu potrebno je pripremiti se za prihvat grožđa.

Potrebne radnje koje moramo napraviti prije berbe su:

Ø       Čišćenje svih prostorija, strojeva i posuda. Ukoliko je potrebno, obnoviti zaštitne premaze na metalnim dijelovima koji nisu od inoxa, te obruče na drvenim bačvama te im tako povećati trajnost, a i poboljšati izgled.

Ø       Najmanje problema imati ćemo ako posude redovito održavamo čistima. Posebno se to odnosi na drvene posude, koje ako se jednom pokvare teško se mogu izliječiti.

Ø       Pripremimo (nabavimo) posude za berbu koje osiguravaju da ne dođe do oštećenja (nagnječenja) grožđa prilikom transporta do podruma.

Ø       Nabavimo odgovarajuće sumporno sredstvo namijenjeno za upotrebu u vinarstvu, s kojim ćemo zaštiti grožđe, odnosno mošt od kvarenja.

Ø       Nabavimo odgovarajuće selekcionirane kvasce primjerene sorti, odnosno tipu vina koji želimo dobiti.

Ø       Za bistrenje (taloženje) mošta nabavimo odgovarajuća enološka sredstva. Odabir sredstva i koncentracija istog ovisi o sorti, stupnju zrelosti, zdravstvenom stanju grožđa, načinu prerade, itd. 

TRENUTAK BERBE

Temeljni pokazatelj u određivanju trenutka berbe je količina nakupljenog šećera u grožđu (tehnološka zrelost grožđa). Količina nakupljenog šećera u grožđu ovisi o rodnosti trsa, tj. o broju grozdova po jednom trsu. Trenutak berbe utvrđujemo pomagalima kao što su refraktometar i moštna vaga (određuju količinu sladora). Refraktometar je vrlo praktičan jer vrlo brzo i na licu mjesta (u vinogradu) omogućava određivanje sadržaja šećera. Mjerenje započinjemo otprilike 15 dana prije očekivanog roka berbe. U trenutku kada sadržaj šećera više ne raste, nego stagnira tijekom 1-2 dana, a sadržaj kiselina opada, zadnji je trenutak da obavimo berbu.

Trenutak i način berbe ovisi o nekoliko čimbenika:

Ø       tehnološka namjena – pjenušavo vino; vino normalne berbe (stolno, kvalitetno ili vrhunsko); predikatna vina

Ø       sadržaj šećera i titracijskih (ukupnih) kiselina te njihov odnos

Ø       zdravstveno stanje

Ø       vremenski uvjeti 

Berbu bi bilo preporučljivo obaviti po lijepom i suhom vremenu, kada nema oborina. Ako je na dan berbe bilo kiše potrebno je sačekati neko vrijeme da se grožđe dovoljno procijedi. U danima sa povišenim temperaturama vremenski period između berbe i prerade mora biti što kraći, a prilikom berbe valja paziti da se grožđe što manje oštećuje. Ukoliko je došlo do nagnječenja grožđa prilikom berbe, preporučljivo je grožđe lagano posipati sa vinobranom, kako uslijed visokih temperatura i oštećenja ne dođe do kvarenja grožđa što kasnije može uzrokovati probleme sa vinom, često i nepopravljive (octikavost). Svakako treba izbjegavati berbu grožđa u najlonske (PVC) vreće kod kojih je stupanj nagnječenja vrlo velik.

S toga moramo biti vrlo oprezni sa kupljenim grožđem kod kojeg često ne znamo trenutak berbe, a ni tehnologiju uzgoja grožđa. To je važno radi mogućih problema sa fermentacijom koja može biti otežana zbog ostataka pesticida na grožđu.

S obzirom na trenutak, način berbe i kvalitete razlikujemo:

Ø       pred berba ili probiranje jako pljesnivog grožđa

Ø       berba za pjenušavo vino (pred punu zrelost)

Ø       glavna berba (u trenutku pune zrelosti)

Ø       berba grožđa za vrhunska predikatna vina – kasna berba, izborna berba, izborna berba bobica, izborna berba prosušenih bobica, ledena berba

U slučaju kad grožđe prije zriobe počinje truliti provodimo probiranje da bi spriječili  daljnje širenje bolesti. 

TRENUTAK BERBE ZA VINA VRHUNSKE KVALITETE

Predikatna vina su vina koja u izuzetnim godinama u posebnim uvjetima dozrijevanja, načinu berbe i prerade daju posebnu kakvoću, a moraju biti proizvedena samo od grožđa preporučenih sorti za pojedino vinogorje. 

Predikatna vina su:

  1. kasna berba – vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju pune zrelosti, čiji mošt ima najmanje 94°Oe
  2. izborna berba – vino proizvedeno isključivo od brižno izabranog grožđa, čiji mošt sadrži najmanje 105°Oe
  3. izborna berba bobica – vino proizvedeno od prezrelih ili plemenitom plijesni napadnutih bobica, čiji mošt sadrži 127°Oe
  4. izborna berba prosušenih bobica – vino proizvedeno od prosušenih bobica, čiji mošt sadrži najmanje 154°Oe
  5. ledena berba – vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano pri temperaturi od najmanje -7°C i prerađeno u smrznutom stanju, čiji mošt sadrži najmanje 127°Oe

Ubrano grožđe je potrebno čim prije prenijeti do podruma i preraditi, jer prerada, kao i trenutak i način berbe, utječu na kakvoću vina.