Preporuka kod sadnje sadnica:

Ø      namočiti korijen presadnice na cca 15 sekundi u otopinu ALGAREN-a 2 ml/1 l + MAGIC P Star 2 ml/ 1 l

 

Nakon presađivanja:

Ø      GREENPLANT 12-36-12+micro (25 kg/ha fertirigacijski)

 

Za vrijeme vegetativnog porasta:

Ø      GREENPLANT 20-20-20+micro (25 kg/ha fertirigacijski)

+

CALCIOGREEN 34 (5 kg/ha folijarno)

 

ili bolje:

 

           NUTRIGREEN AD (25 kg/ha folijarno)

+

CALCIOGREEN 34 (5 kg/ha folijarno )

 

Kod početka zatvaranja glavica:

Ø      GREENPLANT8-7-40+2Mg+micro (25 kg/ha fertirigacijski)

+

HASCON M10 AD (6 kg/ha folijarno) 2 aplikaciju u razmaku od 14 dana. Pospješuje zatvaranje glavica.

 

U slučaju bilo koje stresne situacije (mraz, tuča, bolesti,….) upotrijebiti DRIN   (1kg/ha folijarno) u bilo kojoj fazi porasta.