Lalvin Sensy dobiven je inovativnom metodom, prirodnim križanjem vinskih kvasaca već poznatih karakteristika kako bi se dobio kvasac koji proizvodi vrlo malo sumpornih spojeva.

Ovaj kvasac ima vrlo nisku mogućnost proizvodnje SO2, H2S-a i acetaldehida. Istovremeno naglašava aromatsku sortnost grožđa, sigurne je kinetike, fermentacija do suhog vina.

H2S je vrlo negativna komponenta vina. Smatra se pravim problemom u maskiranju aromatike i sortnosti bijelog vina te pridonosi gubitku kvalitete vina. Lalvin Sensy neće proizvesti ili će proizvesti vrlo malo H2S-a i samim time pomaže u naglašavanju sortnosti aromatike bijelih vina.

Zbog niske proizvodnje acetaldehida Lalvin Sensy omogućava stabilnost vina sa umjerenom količinom SO2.

Ima tehničke karakteristike koje odgovaraju proizvodnji bijelih vina:

Saharomyces cerevisiae var. cerevisiae

 • Killer pozitivan
 • Dobra implantacija
 • Kratka lag faza
 • Normalna kinetika
 • Tolerancija na alkohol do 14,5%
 • Tolerancija na temperaturu: 12-18 ºC
 • Niska potreba za hranom
 • Niska proizvodnja H2S
 • Vrlo niska proizvodnja hlapive kiseline (< 0.35 g/L)
 • Niska proizvodnja acetaldehida
 • Naglašava sortne karakteristike
 • Vrlo dobra punoća, mouthfeel

Senzorni profil

Lalvin Sensy proizvodi umjerenu količinu fermentativnih aroma i vrlo nisku količinu H2S-a. Daje otvorena vina, lijepe punoće i strukture.

sensy

Upotreba

Doziranje 20 – 40 g/hl

Pakiranje i skladištenje:

Pakiranje: 500 g

Upotrijebiti nakon otvaranja.