Pneumatske preše serije L, namijenjene su većim i zahtjevnijim vinarima. Potpuna i jednostavna, premda robusna koncepcija, garantira nam dugi vijek kod jednostavnog održavanja. Omogućeno je prešanje grožđa u različitim vremenskim intervalima, nadtlakom, sa prisustvom ili bez prisustva kisika, maceracijom masulja. Bogat izbor dodatne opreme, je garancija, da će svaki vinar koji naruči prešu, dobiti posebno prilagođenu njegovom načinu prerade.
Katalog pneumatskih preša Škrlj
 Dimenzije preša:
ID
PSP 21
PST 21
PSP 29
PST 29
PSP 42
PST 42
PSP 55
PST 55
Vb
l
2100
2900
4200
5500
L
mm
3250
3400
4415
4965
Lcp
mm
 3750
 3900
4915
5465
D
mm
1600
1600
1800
1800
H
mm
1910
1910
2335
2405
S
mm
500
500
X
X
Scp
mm
 1261
 1261
1540
1540
A x B
mm
470×900
470X900
490X900
490X900
M
kg
810
1120
1800
2200
V
l
220
220
500
500
P
kw
5,4/3,1
9,6/4,2
11/5,6
14,1/7,7

kapacitet

C1 kg
1100-1700
1500-2300
2100-3200
2600-4000
C2 kg
3300-5300
4500-7300
6500-11000
8500-14000
C3 kg
4800-7300
6700-10000
9700-15000
11000-19000
Legenda:
– Vb – Volumen bubnja
–  C1 – cijelo grozđe
–  C2 – masulj
–  C3 – fermentirani masulj

Standardna oprema:

 automatika tip AV na kablu, 10 promjenjivih programa (6x standardni, 3x fazni,

1x posebni)

–  vakuumska pumpa

–  ugrađen lamelni kompresor

–  klizna vrata, ručno otvaranje

–  sigurnosna vrpca

–  elektropolirani ocjedni kanali (PST)

–  kotači preše 200×50, 2 fiksna in 2 okretna sa kočnicom (PS_21,29)

–  priključak za centralno punjenje DN100 (bez ventila)

–  fiksno sabirno korito za mošt, 250 l, pomični ocjeđivački plato

–  otvor za čišćenje sa čepom

–  priključni napon 400V 50 Hz, trofazni

–  izjava o sukladnosti CE

 – dokumentacija PED (97/23/EC

Opcijska oprema:

– pneumatski pogon vrata

– nastavljivo otvaranje kliznih vrata

–  pomoćni kompresor (za hermetička vrata, pneumatski pogon ili selektor mošta)

–  ventil centralnog punjenja DN65, 80 ili 100, navoj DIN11851, garola, TC

–  ventil centralnoga punjenja, pneumatski (samo sa pomoćnim kompresorom)

–  zvučni signal protiv prenapunjenosti

–  sabirno korito za mošt na kotačima i fiksni ocjeđivački plato

–  pneumatski pogon pomičnih ocjeđivačkih platoa

–  sito na ispustu sabirnog korita

–  kotači 200×50 mm (PS 42)

–  kotači 250×60 mm (PS 55)

–  električni pogon kotača

–  selektor mošta DN50, pneumatski

–  prekidač nivoa tekućine

–  usipno korito

–  priključni napon različit od 400V 50Hz

– hermetička vrata 485×600 mm i čepovi ocjednih kanala (za izvođenje maceracije – samo PST)

–  plašt za hlađenje sa priključcima( na bubnju ili vrtljiv izvod )

–  međusobno povezani ocjedni kanali, povećana ocjedna površina (samo PST)

–  cijev za pranje ocjednih kanala, 3 m (samo PST)

Škrlj seija L