Hiperreduktivna tehnologija
Kisik ima kod proizvodnje vina jako važnu ulogu, tako pozitivnu
kako i negativnu. Poznato je, da izloženost mošta ili vina kisiku,
smanjuje kvalitetu i sortnost vina zbog oksidacije, gubitka voćnosti,
karamelizacije i promjene drugih karakteristika.
U novijoj proizvodnji bijelih vina, zato se sve više uvodi hiperreduktivna
prerada – tehnologija vinifikacije bijelih vina sa potpunom
odsutnosti kisika.
Prednosti hiperreduktivne tehnologije:
-ƒƒ manja upotreba S02 ,
-ƒƒ više aromatična, voćna, sviježa vina,
ƒƒ- povećana potpunost i mekoća vina,
-ƒƒ sprečava oksidaciju mošta bijelih sorti,
-ƒƒ smanjena koncentracija kisika (manje od 1% u preši) u
moštu kod prerade grožđa, smanjuje encimske oksidacijske
reakcije, i utječe na sastav fenola i glutationa u
grožđanom moštu;
-ƒƒ hidroksicimetne kiseline i glutation – važni antioksidanti
mošta – u prisutnosti kisika i encima (polifenoloksidaze)
brzo oksidiraju;
-ƒƒ glutation ima važnu ulogu kod spriječavanja oksidacije
mošta; gdje je najviše očuvanog glutationa, tamo su najbolji
uvjeti za očuvanje aromatičnih karakteristika bijelih
suhih vina;
-ƒƒ vina sa većim sadržajem glutationa pokazuju niže vrijednosti
2-aminacetofenona i sotolona, dviju važnih sastojaka
kod prepoznavanja starikavosti vina. S obzirom na to, da
se kod hiperreduktivne prerade bijelih vina, sačuvaju veće
količine glutationa, je njena upotreba jako zanimljiva za
smanjenje starikavosti vina, i produljenje životne dobi
vina.

Hiperreduktivna preša PSH
Hiperreduktivna preša PSH, omogoćava prešanje grožđa u atmosferi
ispod 1 % kisika, kod cjelokupnog procesa prešanja. Kod prešanja, u
sistem dodajemo inertni plin (N2 , CO2 , Ar). Plin dovodimo iz boce za
inertni plin. Ventil za dovod plina se nalazi na priključku za centralno
punjenje preše.
Trošak upotrebe dušika N2 kod prešanja je jako malen:
— cca. 15,00 €/2000 litara mošta
— cca. 0,75 €/hl vina
— cca. 0,01 €/po boci vina

Škrlj PSH 1

Škrlj PSH 2

Škrlj PSH preše