Srce procesa filtracije je polypropylenska membrana sa polupropusnim vlaknima simetrične strukture, kroz koju protječe tekućina pod niskim pritiskom.

Kroz cjelokupni sustav prolazi tekućina koju filtriramo, dok se komponente mutnoće (bjelančevine, ostaci kvasaca i bakterija…) kontinuirano uklanjaju iz vina i generiraju u spremniku za preostalu tekućinu.

Tangencijalni filteri serije CF/SA su upravljani PLC uređajem, opremljeni su grafičkim monitorom kojim se upravlja cjelokupan rad uređaja, te se ne zahtijeva da bude prisutno osoblje prilikom procesa filtracije. Dovod vina u modul se odvija uz pomoć recirkulirajuće pumpe koja stvara vrlo mali pritisak kako ne bi bilo velikog utjecaja na oganoleptiku vina i te kako bi se spriječila temperatura vina.

Filtracijski moduli imaju pore veličine 0,2 mikrona, dok svaki modul ima površinu 10 m2.  Filtracija ovisno o vrsti i mutnoći tekućine može trajati 12-24 sata, nakon čega je potrebno isprati filtracijske module.

Tijekom filtracije da bi zadržali konstantan i visok protok filtracije, uređaj automatski radi periodična pranja (u kontra smjeru) sa tekućinom koja se filtrira – ”back puls washing”.

Ovisno o proizvodu, operater na uređaju može odabrati koliko često želi isprati module, kako bi kapacitet filtracije ostao konstantan.

Kada je rad sa uređajem završio, potrebno je jednostavno cijeli sistem isprati vodom. Ukoliko se uređajem neće raditi dulje vrijeme, tada je potrebno uz pranje, uređaj isprati i konzervirati pomoću kemijskim sredstvima (kiselina i lužina).

 

CF serija filtera je dizajnirana tako da se pojedini dijelovi filtera mogu isključiti sami ukoliko dođe do nekih poremećaja u radu tj. kvara u modulu

 

Posebna je pažnja prilikom konstruiranja uređaja posvećena je upotrebi cirkulacijske pumpe, koja ima mali broj okretaja te ne mijenja temperaturu vina.  Ove pumpe su opremljene posebnom mehaničkom brtvom  koja ne dopušta propuštanje tekućine, kao ni ulazak zraka u sistem koji bi eventualno uzrokovao oksidaciju vina.

 

Zbog zaštite membrane i pumpe su instalirani predfilteri.

 

Tangencijalni filter Ital Mec CF/SA – automatsko upravljanje

 

 • Tangencijalni filteri sa 2, 3 ili 4 modula (20 m2 – 30 m2 – 40 m2 )
 • Kapacitet cca 60 lit/m2/h
 • Upravljačka jedinica sa vanjske strane obložena inox-om AISI 304
 • PLC upravljanje putem zaslona osjetljivog na dodir (zaslon 6”), inverter i pneumatski ventili
 • Cjevovodi izrađeni od inox-a AISI 304
 • Pumpa za recilkulaciju tekućine izrađena od inox-a AISI 304
 • Pumpa za napajanje sa kontrolom brzine (inverter)
 • Pumpa za doziranje sredstva za pranje
 • Samo usisna pumpa za dovod tekućine do filtera
 • Akumulacijski tank izrađen od inox-a AISI 304
 • Kompletna struktura uređaja izrađena od inox-a AISI 304
 • Set pneumatskih ventila
 • Filter za vodu
 • Set elektroventila
 • Digitalni termometar i senzori pritiska
 • Mjerač protoka tekućine
 • Svi priključci na filteru izrađeni od inox-a AISI 304

Senzori koji prate radni pritisak šalju signale u PLC kontrolni uređaj, posredstvom invertera  regulira rad pumpe tako da transmembranski pritisak ostaje uvijek u optimalnim vrijednostima. U slučaju nepravilnosti u radu aktivira se alarm. Ukoliko dođe do temperaturnih poremećaja kod filtracije ili ispiranja uređaja, sustav prepoznaje i tu nepravilnost te osigurava sistem kako ne bi došlo do stvaranja štete na bilo kojoj komponenti uređaja.

U akumulacijskom tanku su sonde koje održavaju nivo funkcionalnosti i sigurnosti. Na ulazu u sistem postoji senzor tekućine koji prati ispravnost napajanja tekućinom. U slučaju nestanka tekućine, stroj se automatski zaustavlja i zatvore se svi ventili.

 

 

Dovod tekućine u filter – automatski

Filtracija – automatska

Back wash – automatsko

Pražnjenje – pomoću pumpe

Napajanje za ispiranje – automatsko

Pranje u pravcu struje – automatsko

Pranje kontra struje – automatsko

Tangencijalni