• uređaj služi za jednostavnije i sigurnije skidanje aluminijskih čepova sa boca koje će se ponovno rabiti
  • rad pomoću komprimiranog zraka (potreban kompresor)
  • pokretanje rada pomoću papučice

strugac-cepova