PROIZVOD: 

Saccharomyces cerevisiae; selekcionirali su ga Lallemand i istraživačke ustanove u Beaujolaisu – Burgundija, Francuska. 

KARAKTERISTIKE: 

Kvasac za crno vino – ”vin nouveau”. Intenzivno istraživanje mikrobioloških procesa vrenja crnog vina dovelo je do selekcioniranja Uvaferm 299 kvasca. Svaka vrsta kvasca odlikuje se specifičnim organoleptičkim utjecajima na vino.

Boje crnog vina (antocijani) su glukozidi od antocijanidina i različite vrste kvasaca cijepaju ih s različitim intenzitetom. Za vrijeme vrenja te vrste kvasca također različito djeluju i na sastav tanina u crnom vinu, jer tanin reagira s bjelančevinama iz kvasca i tako sadržaj leukoantocijana u moštevima i u vinima dobivenih iz njih dosta varira.

PRIMJENA:

Preporučeno doziranje (g/hl):

   Teški uvjeti vrenja Povoljni uvjeti vrenja 
moštevi crnog vina   15-20  10-15
trop crnog vina 20-25 15-20 
rosé vina  20-25   15-20

Kvasac se rehidrira  u čistoj vodi u omjeru 1:10 pri  37-38 °C; 15 minuta pustiti se da bubri (da se rehidrira), nakon toga potrebno je spustiti  temperaturu pripremljenom kvascu polako dodavajući mošt tako da razlika između mošta i pripremljenog kvasca nije veća od 10 °C. Dodati tako pripremljen kvasac u mošt.

SVOJSTVA Uvaferm 299:

 • brzi početak vrenjalagano završno vrenje
 • dobra tolerancija temperature i hranjivih tvari
 • nema pjenjenja
 • ne stvara sumporovodik (H2S)
 • tolerancija alkohola do 15 vol. %
 • ne stvara se hlapiva kiselina
 • dobra proizvodnja glicerina
 • vrlo dobre vrijednosti ekstrakta
 • snažno oslobađanje boje
 • jako stvaranje polisaharida
 • povoljan za baršunast i blagi karakter crnih vina 

OSOBITOST:

Vinogradarski faktori i vođenje vrenja tropa u znatnoj mjeri određuju  kasniji tip vina. Za vinifikaciju crnih vina koja imaju snažnu boju i uravnotežene tanine, Uvaferm 299 je preferiran kvasac .

Pinot Crni i Portugizac obogaćeni su povišenim sadržajem polisaharida kao posljedica vrenja sa Uvaferm  299.

Općenito: ovaj kvasac daje izuzetne rezultate za proizvodnju crnog vina koje ide vrlo rano na tržište – Primeur tip vina, ili Beaujolais tip ili vin nouveau.

 • vrenje kod kojeg boja ostane sačuvana
 • baršunaste, blage arome sorte – sočna crna vina
 • pospješuje biološku razgradnju jabučne kiseline
 • povećani sadržaj polisaharida u vinima