PORIJEKLO

Uvaferm 43 selekcioniran je u Laboratoriju InterRhone, zbog svojih iznimnih mogućnosti ponovnog pokretanja fermentacije. Izabaran je između 33 različitih izolata koji su bili međusobno testirani, kao i dotadašnjih kvasaca koji su se koristili u pokretanju zastoja fermentacije. Za testiranja su se koristila vina koja su imala visoke alkohole (14,3 %) i visoki sadržaj slobodno SO2 (35 mg/l). Uvaferm 43 ocijenjen je kao kvasac koji puno lakše iskorištava fruktozu od ostalih sojeva.

Mikrobiološke i enološke karakteristike:

  • Killer pozitivan
  • lako iskorištava fruktozu
  • Niski zahtjevi za dušikom
  • Niska proizvodnja hlapivih kisleina
  • Niska proizvodnja H2S-a
  •  Visoka tolerantnost na alkohol: do 16 %
  • Neutralni senzorni karakter u vinima

DOZIRANJE:

  • fermentacija: 25 – 40 g/hl
  • Pokretanje zastoja: 40 g/hl