Uvaferm ALPHA

Oenococcus oeni starter kultura

Proizvod:

Uvaferm ALPHA je izoliran u institutu ITV (Francuska) pod visoko selektivnim uvjetima sa ciljem direktne inokulacije u vino. Sama proizvodnja provodi se po Lallemandovom MBR procesu, koji daje otpornost bakterijama kroz pre-aklimatizaciju za vrijeme proizvodnje biomase, osiguravajući povećani broj bakterija pri direktnom kontaktu sa vinom, što nam omogućava laganu i brzu inokulaciju ove ultra čiste i visoko koncentrirane kulture.

Karakteristike:

Nakon dvije godine ispitivanja i probi na malo, Uvaferm ALPHA je predstavljen u berbi 1999. u svim vinarskim regijama, sa odličnim povratnim informacijama od enologa koji su ga koristili. Njegova visoka aktivnost u teškim uvjetima, u usporedbi sa ostalim komercijalnim proizvodima je u potpunosti potvrđena za vrijeme prošlogodišnje berbe.

Specifičnosti:

Otpornost na niske temperature – za vrijeme berbe, posebno u hladnijim područjima, temperatura se ponekad značajno smanji pri završetku berbe, što može uzrokovati velike probleme u provođenju MLF ako vinarija nije opremljena sistemom za grijanje tankova. Ova radnja je vrlo skupa, nesigurna i povećava mogućnost pospješivanja rasta štetnih bakterija. Za vrijeme berbe 1999 UVAFERM ALPHA je potvrdio svoja svojstva i mogućnosti degradacije jabučne kiseline i na niskim temperaturama.

Otpornost na niski pH – UVAFERM ALPHA provodi sigurnu MLF i kod pH nižeg od 3.2. Enolozi potvrđuju da se MLF provodi brzo i kvalitetno korištenjem UVAFERM ALPHA bakterija i u uvjetima niskog pH MLF. U usporedbi sa nekoliko drugih bakterija iz kolekcije instituta, UVAFERM ALPHA kultura demonstrira svoju visoku aktivnost i u limitirajućim uvjetima.

Sigurnost:

Biogeni amini u vinu su prisutni u različitim količinama, te mogu uzrokovati alergijske reakcije kod osjetljivijih pojedinaca. Do sada pravilnicima se nije regulirala količina biogenih amina, samo su ugrubo zabilježene neke vrijednosti. U vinima sa višim pH vrijednostima, koja su imala spontanu MLF pronađene su veće količine histamina. Međutim, moguće je limitirati proizvodnju biogenih amina posebno histamina, korištenjem kulture UVAFERM ALPHA.

Otpornost na alkohol i SO2   – alkohol i SO2 mogu biti limitirajući faktori:

Ukupni SO2 trebao bi biti < 50 ppm

Alkohol < 14 vol.%

Upotreba:

UVAFERM ALPHA je kultura bakterija za direktnu inokulaciju kojoj nije potrebna adaptacija prije inokulacije u vino.

Pakiranje:

2,5 g, 25 g i 250 g.

Dozacija:

1 g/100 l