PROIZVOD:

Saccharomyces cerevisiaevarbayanusselekcioniran u Institutu PasteurParisbr.I-877, razvio ga jeLallemand.  

KARAKTERISTIKE:

Uvaferm BC se širom svijeta s uspjehom upotrebljava za najrazličitije teške uvjete vrenja

Osobito kod očekivanih poteškoća vrenja Uvaferm BC je za mnoge tipove vina prokušan kao pouzdan kvasac

 

PRIMJENA: 

Preporučeno doziranje (g/hl):                                                                                            

 

   Teški uvjeti vrenja  Povoljni uvjeti vrenja
bijela vina 20-30 15-20
vrenje pjenušca u tanku  20-40 20-30
vrenje u bocama ispod 15°C   30-40 20-30

 

Kvasac se rehidrira  u čistoj vodi u omjeru 1:10 pri  37-38 °C; 15 minuta pustiti se da bubri (da se rehidrira), nakon toga potrebno je spustiti  temperaturu pripremljenom kvascu polako dodavajući mošt tako da razlika između mošta i pripremljenog kvasca nije veća od 10 °C. Dodati tako pripremljen kvasac u mošt.

 

SVOJSTVA Uvaferm BC-a:

 • brzi početak vrenja, snažna faza samog početka vrenja
 • dobra moć dominacije – Killer faktor
 • 16,8 g šećera po litri daje 1 vol. % alkohola
 • optimalna temperatura vrenja 14-34°C
 • ne stvara se sumporovodik (H2S)
 • tolerancija alkohola do 21 vol. % kod dovoljne opskrbe hranjivim tvarima (npr. Fermaid-om)
 • neznatno stvaranje hlapive kiseline
 • neznatno stvaranje spojeva koji vežu SO2
 • utjecaj na razgradnju kiseline je neutralan

Koncept za uspjeh s Uvaferm BC:

Robusno svojstvo  Uvaferm BC-a prema višim vrijednostima alkohola omogućuje uz dobru opskrbu hranjivim tvarima brzo (živahno) i od stresa oslobođeno vrenje. Kompleksna hrana za kvasce FERMAID “E”  daje važne spojeve hranjivih tvari i također pridonosi adsorpcijom inhibitora aktivitetu kvasca (ostaci pesticida, kvaščevi toksini, nezasićene masne kiseline). 

Bijela vina i pjenušci dobivaju vrenjem s Uvaferm BC vinski karakter snažnog okusa

 • razne primjene
 • vrlo snažan i tolerantan prema alkoholu
 • klasičan kvasac za pjenušac, i u otežanim uvjetima vrenja

Kod odležavanja pjenušaca na kvascu nakon 10-12 mjeseci pojačano započinje autoliza kvasca i pozitivno se intenzivira voćna aroma, prije svega kod pjenušaca iz sorata Pinot – grupe i dobrih temeljnih vina pjenušca iz južnih krajeva. Pozitivni aromatski efekt kod dugotrajnog skladištenja na kvascu s Uvaferm BC potvrđuje se i analitički kroz smanjeno oslobađanje dušika u usporedbi s drugim sojevima kvasaca.