POUZDANO DOBAR I PROVJEREN U CIJELOM SVIJETU 

Proizvod

Saccharomyces cerevisiae; selekcionirali su ga Sveučilište Davis i Lallemand, “Montrachet-Davis 522 Neu” 

Karakteristike

Već desetljećima je širom svijeta upotreba Uvaferm CM-a za optimalno vrenje vinskih mošteva i tropova svih standarda kvalitete prokušana praksa.

Poslovična sigurnost vrenja i povoljno stvaranje popratnih spojeva vrenja učinile su vrstu kvasca Uvaferm CM  modernim klasikom.

Kod bijelih vina, vina s Uvaferm CM pokazuju fine aromatske note i uravnoteženu “građu”neovisno o razini kvalitete berbe. Crna vina profitiraju kod svih postupaka vrenja radi posebnih svojstava  kvasca CM i opisuju se kao vina punog okusa i tipična za sortu.

Za visokokvalitetne destilate vrenje čistog tona s Uvaferm CM je mjerodavan faktor za postizanje alkoholnih komponenata koji određuju kvalitetu.

   

Primjena

Preporučeno doziranje (g/hl) uvjeti vrenja

                                                           teški                 povoljni

moštevi bijelog vina                       20-35                  15-20

trop crnog vina                               20-35                  20-30

rosé vina                                          20-25                  15-20

trop za pečenje                                30-50                  15-20

  

Kvasac se rehidrira  u čistoj vodi u omjeru 1:10 pri  37-38 °C; 15 minuta pustiti se da bubri (da se rehidrira), nakon toga potrebno je spustiti  temperaturu pripremljenom kvascu polako dodavajući mošt tako da razlika između mošta i pripremljenog kvasca nije veća od 10 °C. Dodati tako pripremljen kvasac u mošt. 

 

Svojstva Uvaferm CM-a

 • snažan početak vrenja, ravnomjerno završno vrenje
 • dobra tolerancija temperature
 • brzo započinjanje vrenja i ispod 13°C (doziranje >20g/hl)
 • dodatak kompleksne hrane, npr. Fermaid “E“, kod jako izbistrenih mošteva ili kod mošteva siromašnih dušikom je preporučen
 • dobar kapacitet vrenja; 16,8 g šećera/lit. daje 1 vol.% alk.
 • osrednje pjenjenje
 • ne stvara (H2S) sumoprovodik
 • tolerancija alkohola do 14%vol.
 • ne stvara se hlapiva kiselina
 • neznatno stvaranje SO2
 • neznatno stvaranje spojeva koje vežu SO(npr. acetaldehid, piruvati…)
 • neznatno stvaranje metanola kod voćnih tropova

 

Osobitost

Uvaferm CM je čuven po upotrebi širom svijeta zbog svojeg metabolizma vrenja koje je čistog tona i daje izvanredne senzoričke rezultate.

Već u moštu/tropu nalazi se kompleksna senzorička matrica, kojom se kod pripremanja vina kontroliranim vrenjem i izborom kvasca na odgovarajući način upravlja. Kod sorti bijelog i crnog vina te terpenoidne tvari oslobađaju se zamjetnog čistog tona pomoću vrenja s kvascem UVAFERM CM.

 • snažna faza početka vrenja
 • izvanredno čisti ton
 • primjerno pouzdan

 

Vitalnost vrenja CM-a, koja je specifična za tu vrstu, garantira dovoljno fosforiliranje produkata izmjene tvari    ketonske kiseline (CH3 CO COOH) i acetaldehida (CH2CHO) (mogu zbog svojeg naboja samo ograničeno difundirati iz kvaščeve stanice). U usporedbi s mnogim vrstama kvasaca kod UVAFERM CM ti međuprodukti procesa vrenja ostaju esterizacijom s fosfatom pojačano zarobljeni u kvaščevoj stanici i to  je odluujuća prednost za proizvodnju zdravih vina.    

            Test: Rajnski Rizling  vrenj kod 18°C, bez dodavanja hrane za kvasac 

 

                                       Uvaferm CM    Kvasac A        Kvasac B         

acetaldehid       mg/l            32                    61                     53

piruvat              mg/l             17                   52                     50

ketoglutarat      mg/l            14                   48                      44

  

Kod mnogih nizova testova Uvaferm CM stvara u vinima najniže postotke vezivnih partnera sumporaste kiseline. S Uvaferm CM proizvode se vina koja su izrazito voćna.

Mirisni cjelokupni dojam crnih vina pozitivno se pojačava osobitim svojstvima Uvaferm CM-a.Enzimatsko stvaranje hexanola iz linolne-kiseline (C17H31COOH) spriječava se zagrijavanjem tropa (temperaturnim efektom). S Uvaferm CM-om može se za vrijeme vrenja kod svih postupaka s crnim vinom nastojati postići optimizacija viših alkohola koji određuju kvalitetu (npr. 3-Methylbutanol, 2-Methylbutanol, Iso-Butanol, Hexanol).

 

UVAFERM KVALITETA 

Uvaferm kvasci pakiraju se na visoko kvalitetan način uz primjenu zaštitnog plina nakon opsežnih testova kvalitete.Kod za dokumentaciju kvalitete utiskuje se u šav pakiranja

Uvaferm kvasci imaju ISO-9002 standard kvalitete i odgovaraju Internacionalnom Kodeksu o sredstvima za obraduvina kao i propisu o vinima Europske unijeuvati na hladnom i suhom mjestu.

 

Proizvod od DANSTAR Ferment AG., Alpenstraße 12 CH-6200 Zug l Fax: ++43-2734/4423 lhttp://www.uvaferm.com l e-mail: uvaferm_lallemand@netway.at

 

Proizvođač garantira kvalitetu svojih proizvoda. Za primjene u pojedinačnom slučaju ili posljedice,koje uslijede iz specifičnih prilika određene obrade, ne može biti preuzeta garancija. Uvaferm vinski kvasci selekcioniraju se iz prirode i proizvode se bez genetsko – tehničkih promjena.