Proizvod

Saccharomyces cerevisiae; selekcionirali su ga zajedničkom suradnjom institut Alzas INRA-Colmar (EG8) i Lallemand.

Karakteristika

Uvaferm CS-2 selekcioniran je za postizanje “svježih, živahnih bijelih vina” uzimajući u obzir lokalni karakter i širom svijeta se pokazao vrlo pouzdanim za te primjene. Na temelju izvanrednih rezultata u Kaliforniji i Australiji, Uvaferm CS-2 sada se sve više upotrebljava u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i u vinogradarskim regijama Njemačke, Austrije, Švicarske za takozvani “moderni tip vina” Rizvanca i Rizlinga.

Kod mošteva s niskom razinom hranjivih tvari i nakon jačeg bistrenja mošta, dodatak kompleksne hrane za kvasac Fermaid “E” osigurava optimalni tijek vrenja.

 

PRIMJENA: 

Preporučeno doziranje (g/hl):                                                                                                                                                                                                                                   

  Teški uvjeti vrenja Povoljni uvjeti vrenja 
moštevi bijelog vina 20-35 15-20
rosé vina   20-25 15-20
priprema pjenušca  30-50 20-30

 

Kvasac se rehidrira  u čistoj vodi u omjeru 1:10 pri  37-38 °C; 15 minuta pustiti se da bubri (da se rehidrira), nakon toga potrebno je spustiti  temperaturu pripremljenom kvascu polako dodavajući mošt tako da razlika između mošta i pripremljenog kvasca nije veća od 10 °C. Dodati tako pripremljen kvasac u mošt.

 

SVOJSTVA Uvaferm CS-2:

 • brzi početak vrenja, ravnomjerno završno vrenje
 • dobra tolerancija temperature
 • dobro započinjanje vrenja od 12°C (doziranje 20g/hl)
 • osrednje pjenjenje
 • ne stvara se sumporovodik (H2S)
 • tolerancija alkohola do 14 vol. %
 • hlapiva kiselina može u pojedinačnim slučajevima biti lagano povišena (samo analitički mjerljivo, senzorički nebitno)
 • neznatno stvaranje spojeva koji vežu SO2
 • intenzivira stvaranje Sauvignon-aroma (merkaptopentanon)
 • dobro samobistrenje vina

 

OSOBITOST:

Specifičan metabolizam (izmjena tvari) Uvaferm CS-2 pogoduje stvaranju

karakterističnih komponenata arome, koje daju obilježje “modernom tipu Rizlinga”:

Trans-Linalooloxid, 3,7-Dimethyl-dien-diol, ho-diendiol, cis(pyranoid)-Linalooloxid, Neroloxid,

Hotrienol, a-Terpineol i drugi.

 

 • lagano vrenje

 

 • svježe “citrus”- arome u vinu

 

 • intenzivira Sauvignon-tip

 

 Kod istraživačkih radova s Rizvancem iz Njemačke, Italije i Švicarske daje se prednost relativno jedinstvenom tipu Rizvanca usprkos lokalno različitom preferiranju aroma.

S odgovarajućim predbistrenjem mošta, ishranom kvasca i kontroliranim vođenjem vrenja razlike među godištima berbe dobro se uklanjaju i tržištu se nude atraktivni tipovi vina dobre stabilnosti.

Interesantno je također i izrazito suzbijanje neželjenih fenolnih spojeva u vinu vrenjem s Uvaferm CS-2.

Hlapivi fenolni spojevi (npr. Guajacol, 4-Ethylguajakol, 4-Vinylphenol) mogu se u ekstremno malim koncentracijama (1 mg/l) osjetiti kao nešto što senzorički smeta (okus dima, medicinski, poput klinčića).

Novi tip vina s Uvaferm CS-2:

Maceracija tropa nije potrebna (redukcija fenola), budući da se vrenjem s CS-2 postiže dovoljan intenzitet arome i primjerena svježina i citrus nota Redukcija fenola bistrenjem s PVPP-om, kazeinom ili ugljenom može kod vina s CS-2 često izostati.